Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • wieringa@wieringa.nl
 
Arbeidsrecht
Jolien Kraaijvanger, 28/11/2017

Opvolgend werkgeverschap bij berekening hoogte transitievergoeding (2)

De Hoge Raad aan het woord

Van opvolgend werkgeverschap kan sprake zijn als een werknemer is overgegaan naar een andere werkgever, omdat zijn werkzaamheden daar ook naartoe zijn overgegaan. De dienstjaren die een werknemer bij zijn vorige werkgever heeft opgebouwd, neemt hij in dat geval mee naar zijn nieuwe werkgever. Deze dienstjaren worden bij de nieuwe werkgever dus ook meegenomen in de berekening van een eventuele transitievergoeding.

Definitie “opvolgende werkgeverschap” gewijzigd

Eerder kon slechts sprake zijn van opvolgend werkgeverschap als tussen de nieuwe werkgever en de vorige werkgever zodanige banden bestonden dat het door de laatste op grond van zijn ervaringen met de werknemer verkregen inzicht in diens hoedanigheden en geschiktheid in redelijkheid ook moest worden toegerekend aan de nieuwe werkgever. Dit “zodanige banden-criterium” is op 1 juli 2015 afgeschaft. Sindsdien is derhalve sneller voldaan aan de criteria van opvolgend werkgeverschap.

Beoordelen doorstart oude of nieuwe criteria?

In een vorige blog kwam reeds de vraag aan de orde of in het kader van de transitievergoeding aan de hand van de oude criteria of aan de hand van de nieuwe criteria moet worden beoordeeld of bij een werkgeverswissel van vóór 1 juli 2015 sprake is geweest van opvolgend werkgeverschap. Dit is relevant als de nieuwe werkgever onder de oude criteria niet als opvolgend werkgever zou worden aangemerkt, maar onder de nieuwe criteria wel.

Het overgangsrecht gaf geen duidelijk antwoord op deze vraag en ook in de jurisprudentie werd hier tot op heden niet eenduidig over geoordeeld.

Onlangs heeft de Hoge Raad zich echter over het voorgaande uitgesproken. De Hoge Raad oordeelde dat als een werkgeverswissel vóór 1 juli 2015 heeft plaatsgevonden, deze ook moet worden beoordeeld naar de criteria die vóór 1 juli 2015 golden. Indien een werkgever dus ten tijde van de werkgeverswissel niet werd aangemerkt als opvolgend werkgever, dan zal dit thans niet anders zijn.

Betekenis voor de hoogte van de transitievergoeding

Bij de berekening van de transitievergoeding hoeft dus geen rekening te worden gehouden met de dienstjaren bij de vorige werkgever als ten tijde van de werkgeverswissel vóór 1 juli 2015 geen sprake was van opvolgend werkgeverschap; ook niet als onder de nieuwe criteria de nieuwe werkgever wel als opvolgend werkgever zou kunnen worden aangemerkt.

Twijfelt u of bij een bepaalde werkgeverswissel sprake is (geweest) van opvolgend werkgeverschap en wilt u hierover worden geadviseerd, neem dan gerust contact met ons op.

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Jolien Kraaijvanger is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van dit artikel kunt u zich wenden tot één van de advocaten binnen het praktijkgebied Arbeidsrecht

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten