icon

Formulier bij Wob-verzoek niet verplicht

Op 17 augustus 2016 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State geoordeeld over de vraag of een Wob-verzoek dat niet is ingediend door het daarvoor door de gemeente vastgestelde formulier terecht buiten behandeling is gelaten.

In de uitspraak heeft een verzoeker op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) aan het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Zevenaar verzocht om verstrekking van een digitaal afschrift van “alle externe adviezen (incl. second opinions, etc.) rond de 1ste aanbesteding van het nieuwe gemeentehuis”.

Omdat het verzoek niet is ingediend volgens het daarvoor vastgestelde formulier heeft het college verzoeker in de gelegenheid gesteld het verzoek alsnog door middel van dat formulier in te dienen. Nadat de verzoeker ook na dit bericht van het college geen gebruik heeft gemaakt van het formulier heeft het college op basis van artikel 4:5 Awb de aanvraag buiten behandeling gelaten.

De verzoeker was het hier niet mee eens en heeft beroep ingesteld tegen deze beslissing. Nadat de rechtbank het beroep ongegrond heeft verklaard heeft de Afdeling geoordeeld over het geschil.

De Afdeling heeft de verzoeker in het gelijk gesteld. De Afdeling heeft geoordeeld, onder verwijzing naar de totstandkomingsgeschiedenis van de Wob, dat een verzoek om informatie vormvrij is. De wetgever wilde namelijk geen drempels opwerpen voor het indienen van Wob-verzoeken omdat dit afbreuk zou doen aan de doelstelling van de Wob. Er zijn dan ook geen formele eisen gesteld in de Wob waarop een verzoek moet worden ingediend. Een verplicht voorgeschreven formulier zou volgens de Afdeling dan ook afbreuk doen aan de doelstelling van de Wob.

Uiteraard laat dit de mogelijkheid onverlet voor het college om een formulier vaststellen waarmee Wob-verzoeken kunnen worden ingediend, maar het gebruik daarvan mag niet verplicht worden gesteld. Een Wob-verzoek kan daarom ook niet wegens het niet gebruiken van het voorgeschreven formulier buiten behandeling worden gesteld.

Kortom, een partij die een Wob-verzoek indient kan niet verplicht worden gesteld om het daarvoor vastgestelde formulier te gebruiken.


Bob van de Boom is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Formulier bij Wob-verzoek niet verplicht

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief