icon

Aanbestedingsgeschil: het dagvaarden van de ‘aanbestedende dienst’

Indien bij een aanbesteding meerdere partijen optreden als één aanbestedende dienst, dienen deze partijen in een aanbestedingsgeschil op straffe van niet-ontvankelijkheid van eiser gezamenlijk gedagvaard te worden. Dit is in een recente uitspraak onderschreven door de voorzieningenrechter van rechtbank Den Haag.

In deze zaak beroept de aanbestedende dienst zich op de zogenoemde exceptio plurium litis consortium, het verweer dat door een gedaagde kan worden ingeroepen om ervoor te zorgen dat de eiser niet ontvankelijk wordt verklaard omdat tevens anderen in het geding hadden moeten worden betrokken. Dit verweer kan slechts slagen indien een ondeelbare rechtsverhouding aan de orde is. Van een ondeelbare rechtsverhouding in die zin dat daaromtrent door de rechter slechts kan worden beslist in een geding waarin alle bij deze rechtsverhouding betrokkenen partij zijn, is sprake indien het rechtens noodzakelijk is dat de beslissing ten aanzien van al die betrokkenen in dezelfde zin luidt. Dit mag slechts worden aangenomen indien aard en inhoud van de rechtsverhouding daartoe aanleiding geeft.

In het onderhavige geval zijn beide aanbestedende diensten aparte rechtspersonen die voor de betreffende opdracht gezamenlijk als één aanbestedende dienst optreden en die gezamenlijk per perceel een overeenkomst wensen te sluiten met de winnende inschrijver. Na gunning van de opdracht zullen dus rechten en plichten voor de aanbestedende diensten gezamenlijk ontstaan. De voorzieningenrechter overweegt dat indien de vordering van de inschrijver zou worden toegewezen de ene aanbesteder de aanbestedingsprocedure moet staken, terwijl het de andere aanbesteder nog vrij zou staan een overeenkomst te sluiten met de winnende inschrijver van de aanbestedingsprocedure. Om deze situatie te voorkomen is het in dit geval noodzakelijk dat de beslissing ten aanzien van beide aanbestedende diensten gezamenlijk hetzelfde luidt.

De voorzieningenrechter acht de rechtsverhouding tussen de aanbestedende diensten, zowel onderling als in relatie tot de inschrijvers, dus processueel ondeelbaar en de inschrijver wordt als gevolg daarvan niet-ontvankelijk verklaard in haar vorderingen.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Aanbestedingsgeschil: het dagvaarden van de ‘aanbestedende dienst’

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief