icon

Nederlandse Franchise Code: een update

Afgelopen juni schreven wij op deze plek over het concept voor de Nederlandse Franchise Code, de toekomstige gedragscode voor de franchisesector. Alle betrokkenen in de franchisesector hebben tot en met 28 juli jl. de gelegenheid gehad om op dat concept te reageren. Dat heeft de schrijverscommissie geweten. Maar liefst 85 individuele franchisenemers hebben op de conceptcode gereageerd. Daarnaast zijn er 66 reacties binnengekomen van franchisegevers, franchiseverenigingen, advocaten en overige collectieven.

De reacties varieerden van een korte instemming tot zeer uitvoerige kritieken. De individuele franchisenemers zijn redelijk enthousiast. De franchisegevers, zoals Albert Heijn, Hema, Jumbo, Pearl, zijn echter totaal niet tevreden en hebben veel kritiek op de conceptversie van de Nederlandse Franchise Code. De franchisegevers vinden dat er een onbalans is ontstaan tussen franchisegevers en franchisenemers: de conceptcode beschermt de franchisenemers te veel en legt te veel verplichtingen op aan de franchisegevers. Een ander veel gehoord commentaar is dat de tekst te vaag en inconsequent is en te weinig sturing biedt. Daarnaast zijn franchisegevers van mening dat de conceptcode de contractsvrijheid belemmert. De reacties op de conceptversie kunt u hier inzien.

Duidelijk is dat er nog onvoldoende draagvlak is voor de Nederlandse Franchise Code. De franchisegevers hebben minister Kamp dan ook verzocht om langer de tijd te nemen. Dit is ook gebeurd. Het eindresultaat van de code zou op 3 september 2015 aan minister Kamp worden aangeboden, maar dit is vanwege de vele kritische reacties uitgesteld. In plaats daarvan is op 3 september 2015 een consultatiedebat georganiseerd over conceptcode en de daarop ontvangen reacties.

Tijdens het debat hebben de franchisegevers hun bezwaren tegen de code aangegeven. Zij hebben tevens het vertrouwen in de code opgezegd. Minister Kamp heeft tijdens het debat de franchisesector opgeroepen “om op basis van overleg en vertrouwen versneld stappen naar zelfregulering te zetten”.

Op 28 september jl. is de brief van minister Kamp over de uitkomst van de consultatie van de code gepubliceerd. Minister Kamp geeft aan dat de schrijfcommissie verwacht het proces om tot een definitieve code te komen nog dit jaar te kunnen voltooien. De minister geeft nog mee (of beter gezegd: dreigde) dat indien het de franchisesector niet lukt om tot een gedragscode te komen, wetgeving een serieuze mogelijkheid is. Zelfregulering blijft echter zijn voorkeur houden.

Wordt ongetwijfeld vervolgd…


Vivian Dank is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Nederlandse Franchise Code: een update

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief