icon

WWZ: lagere regelingen gepubliceerd

Deze week zijn dan eindelijk de langverwachte regelingen op het gebied van het nieuwe ontslagrecht gepubliceerd – eergisteren stonden die op de site van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het gaat om vier regelingen:

Ten eerste is er de Ontslagregeling – de opvolger van het Ontslagbesluit dat op zijn beurt weer de opvolger was van de Beleidsregels (het is nog wel even wennen aan de nieuwe termen….). De Ontslagregeling bevat de regels over redelijke gronden voor ontslag, herplaatsing, de ontslagvolgorde (het afspiegelingsbeginsel), de wederindiensttredingsvoorwaarde, en regels over de positie van payrollers. Die laatste regels zijn nieuw (althans relatief – ze gelden sinds 1 januari jl.), verder is op dit vlak weinig ingrijpend veranderd. Net als onder het oude recht is er een beperkte mogelijkheid af te wijken van het afspiegelingsbeginsel en net als onder het oude recht verwachten wij niet dat dit een rol van betekenis gaat spelen. De wederindiensttredingsvoorwaarde is nieuw, in die zin dat het UWV die voorwaarde (die exact inhoudt wat het woord zegt) kon opleggen, en de voorwaarde nu structureel geldt. Daarbij geldt overigens ook dezelfde (beter gezegd: de omgekeerde) volgorde als bij het ontslag: degene die als laatste voor ontslag in aanmerking kwam moet als eerste zijn oude werd weer aangeboden krijgen.
De ontslagregeling bevat – uiteraard anders dan het Ontslagbesluit – ook regels over de transitievergoeding. Wij waren met name benieuwd naar de voorwaarden waaronder een kleine werkgever bij reorganisatie onder de transitievergoeding uit zou kunnen komen. Welnu, die eisen zijn streng, en komen hierop neer dat het bedrijf onder meer al drie jaar verlies moet draaien en een negatief eigen vermogen moet hebben.

De tweede regeling betreft de procedure voor het aanvragen van een UWV-vergunning. Belangrijk uiteraard, maar inhoudelijk weinig interessant.

De derde regeling is wel weer interessant; dit is de regeling van het overgangsrecht transitievergoeding. De regeling bepaalt welke oude afgesproken vergoedingen vallen onder het begrip “gelijkwaardige voorziening” van de wet, met als gevolg dat bij ontslag niet tweemaal behoeft te worden betaald (eenmaal de nog geldende vergoeding, en daarbovenop de transitievergoeding). Kort gezegd komt die regeling hierop neer dat ontslagvergoedingen of –regelingen (dus: wachtgeld, maar ook outplacement, om- en bijscholing) in cao’s voorgaan op de transitievergoeding; bij afspraken van een lagere rangorde (gemaakt met de ondernemingsraad of met individuele werknemers) mag de werknemer kiezen tussen die afspraak of de transitievergoeding. Het overgangsrecht geldt voor de duur van een jaar, daarna zullen de afspraken dus moeten zijn aangepast.

De vierde regeling geeft aan welke kosten die de werkgever maakt in mindering mogen worden gebracht op de transitievergoeding. Kort gezegd gelden daarvoor twee voorwaarden: het moet gaan om opleidingen die niet louter zien op het eigen werk (die moet de werkgever namelijk toch al aanbieden) en, minstens zo belangrijk, de werknemer moet op voorhand hebben ingestemd met aftrek van die kosten op de transitievergoeding, dit tenzij die afspraak in een cao is gemaakt.

Met de publicatie van de regelingen zijn weer wat puzzelstukjes van de nieuwe wet op hun plaats gevallen. Het zal nog wel even duren voordat we allemaal het totale plaatje zien – daar zal wel de nodige rechtspraak overheen gaan. We zullen de komende tijd nog wel op de regelingen terugkomen.


Arco Siemons is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
WWZ: lagere regelingen gepubliceerd

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief