Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl
 
Bestuursrecht
Claudia Koenen, 08/03/2012

Vergunningsvrij bouwen voor monumenten verruimd

Per 1 januari 2012 zijn de mogelijkheden voor het vergunningsvrij bouwen verruimd. Vanaf die datum geldt het gewijzigde Besluit omgevingsrecht.

Met het nieuwe artikel 4a, van de bijlage II van dat Besluit zijn de bouwmogelijkheden in, aan, op, of bij een beschermd monument (lid 1) en binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht (lid 2) verruimd. Tot 1 januari jl. was het zonder omgevingsvergunning uitvoeren van bouwwerkzaamheden nog slechts mogelijk bij gewoon onderhoud en het treffen van de door de gemeente opgelegde (Bouwbesluit- en welstands)voorzieningen. Sinds twee maanden is nu echter voor het realiseren van onder meer dakkapellen, dakramen, daklichten en het aanbrengen van nieuwe kozijnen geen omgevingsvergunning meer vereist.

Er is wel een aantal restricties gegeven. In een beschermd dorps- en stadszicht mag dit alleen zonder vergunning indien de veranderingen aan de achterzijde van het gebouw plaatsvinden. Voor monumenten geldt de voorwaarde dat dat alleen vergunningsvrij gebouwd kan worden als de betreffende onderdelen van het monument "uit het oogpunt van monumentenzorg geen waarde hebben".

U zult zich nu waarschijnlijk nu afvragen wat onder dat laatste moet worden verstaan. Welnu hopelijk zal de redengevende omschrijving bij aanwijzing van het monument daar meer duidelijkheid over kunnen geven. Bij twijfel kunt u natuurlijk altijd nog contact opnemen met uw gemeente. Of met ons.

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Claudia Koenen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van dit artikel kunt u zich wenden tot één van de advocaten binnen het praktijkgebied Bestuursrecht

Blogs van Claudia Koenen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten