icon

Vergunningsvrij bouwen voor monumenten verruimd

Per 1 januari 2012 zijn de mogelijkheden voor het vergunningsvrij bouwen verruimd. Vanaf die datum geldt het gewijzigde Besluit omgevingsrecht.

Met het nieuwe artikel 4a, van de bijlage II van dat Besluit zijn de bouwmogelijkheden in, aan, op, of bij een beschermd monument (lid 1) en binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht (lid 2) verruimd. Tot 1 januari jl. was het zonder omgevingsvergunning uitvoeren van bouwwerkzaamheden nog slechts mogelijk bij gewoon onderhoud en het treffen van de door de gemeente opgelegde (Bouwbesluit- en welstands)voorzieningen. Sinds twee maanden is nu echter voor het realiseren van onder meer dakkapellen, dakramen, daklichten en het aanbrengen van nieuwe kozijnen geen omgevingsvergunning meer vereist.

Er is wel een aantal restricties gegeven. In een beschermd dorps- en stadszicht mag dit alleen zonder vergunning indien de veranderingen aan de achterzijde van het gebouw plaatsvinden. Voor monumenten geldt de voorwaarde dat dat alleen vergunningsvrij gebouwd kan worden als de betreffende onderdelen van het monument "uit het oogpunt van monumentenzorg geen waarde hebben".

U zult zich nu waarschijnlijk nu afvragen wat onder dat laatste moet worden verstaan. Welnu hopelijk zal de redengevende omschrijving bij aanwijzing van het monument daar meer duidelijkheid over kunnen geven. Bij twijfel kunt u natuurlijk altijd nog contact opnemen met uw gemeente. Of met ons.


Claudia Koenen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Vergunningsvrij bouwen voor monumenten verruimd

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief