icon

Getuigplicht en verschoningsrecht

In een civiele procedure is het mogelijk om getuigen op te roepen. Wat zijn nu eigenlijk de regels rondom getuigen? Wie mogen of moeten getuigen en wie niet?

In de wet is bepaald dat een ieder die op wettige wijze is opgeroepen, verplicht is om getuigenis af te leggen. Er zijn geen beperkingen opgenomen ten aanzien van de bekwaamheid van een persoon of de bevoegdheid om te getuigen. Wel zijn er een aantal personen die zich kunnen verschonen. Dit kan op grond van de (familie)relatie met een van de partijen in de procedure of op grond van een ambts- of beroepsgeheim.

In de (familie)relatie kan de persoon zich verschonen als er sprake is van een huwelijk, of geregistreerd partnerschap met één van de partijen. Dit geldt ook voor de vroegere echtgenoot of geregistreerd partner. Daarnaast kunnen de bloed- en aanverwanten van de partijen of hun echtgenot tot de tweede graad ingesloten, zich verschonen.

Verder is er nog een groep personen die zich op grond van hun ambt of beroep kunnen verschonen. Dit zijn bijvoorbeeld de arts, de advocaat en de geestelijke. Geen zelfstandig verschoningsrecht komt toe aan onder meer de registeraccountant en de belastingadviseur. De grondslag voor deze vorm van verschoningsrecht is dat bij zodanige vertrouwenspersonen het maatschappelijk belang dat de waarheid in rechte aan het licht komt, moet wijken voor het maatschappelijk belang dat een ieder zich vrijelijk en zonder vrees voor openbaarmaking voor bijstand en advies tot deze personen moet kunnen wenden.

Overigens is het van belang op te merken dat het gaat om een verschoningsrecht en niet een verschoningsplicht. Het is dus aan de vertrouwenspersoon zelf om te beslissen wat zwaarder weegt, het belang dat het beroepsgeheim bewaard blijft, of het belang dat de waarheid aan het licht komt. Het gaat hier overigens alleen om informatie die hem in die hoedanigheid (van arts of advocaat) is toevertrouwd. In de andere gevallen zal een verklaring moeten worden afgelegd.


Charlotte Mulder is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied privacy.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Getuigplicht en verschoningsrecht

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief