icon

Oude werkgever aansprakelijk voor slechtere CAO nieuwe werkgever?

Overgang van de onderneming blijft bij tijden een gecompliceerd leerstuk, zeker in combinatie met (verschillende) CAO's. Ter herinnering: als een werkgever (een deel van) zijn bedrijf overdraagt, volgen de werknemers van dat (deel van het) bedrijf. De partij die het bedrijf overneemt wordt de nieuwe werkgever; de arbeidsovereenkomsten gaan mee over. De oude werkgever blijft tot een jaar na overdracht mede aansprakelijk voor vorderingen van de werknemer die vóór de overdracht zijn ontstaan.

Lastiger wordt het wanneer bij de oude werkgever een CAO geldt en bij de nieuwe niet, of wanneer bij beide bedrijven verschillende CAO's van kracht zijn. Ook daarover is inmiddels redelijk veel rechtspraak, die (kort gezegd) hierop neerkomt dat de CAO van de oude werkgever voor de betreffende werknemers ook bij de nieuwe werkgever blijft gelden, totdat de CAO (of de algemeen verbindend verklaring ervan) afloopt.

Hoewel de wet (en de Europese richtlijn waarvan onze wet is afgeleid) tot doel heeft de rechten van de werknemers veilig te stellen is al langer bekend dat dat niet betekent dat een nieuwe werkgever één op één alle oude arbeidsvoorwaarden moet garanderen. Dat kan vaak ook niet, zoals in de zaak waarbij werknemers die van een bank naar een verzekeringsbedrijf overgingen hun personeelskorting op leningen verloren.

Recent heeft het Europese Hof van Justitie van de EG een uitspraak gedaan in een zaak waarbij een werknemer ook nadeel dreigde te ondervinden van een overgang. Zij sprak echter niet de nieuwe werkgever aan maar de oude. De werkneemster werkte in de kantine van een metaalbewerkingsbedrijf dat zijn catering uitbesteedde. Bij de oude werkgever viel ze onder een (Finse) Metaal CAO, die echter afliep per de datum van de overgang. Daarna zou ze onder een Horeca CAO gaan vallen die een lager salaris kende. De werkneemster zegde de arbeidovereenkomst op en claimde vervolgens een schadevergoeding van haar oude werkgever, omdat deze bij de overgang haar salaris niet had gegarandeerd. Dit bracht de Finse rechter ertoe aan het Europese Hof te vragen of de bescherming van de Richtlijn nu zo ver ging, dat de oude werknemer aansprakelijk is voor de gevolgen van een wijziging in arbeidsvoorwaarden. Het Hof overwoog (heel kort gezegd) dat dit niet het geval is.

CAO-recht brengt met zich dat arbeidsvoorwaarden kunnen veranderen na overgang van de onderneming. Dat was dus al eerder duidelijk; duidelijk is nu ook dat áls dat gebeurt, de oude werkgever daarvoor niet aansprakelijk is.


Arco Siemons is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Oude werkgever aansprakelijk voor slechtere CAO nieuwe werkgever?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief