icon

Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder voor schade werknemers

Onlangs mocht de rechtbank Leeuwarden zich buigen over de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder van een failliete vennootschap voor schade die deze had berokkend aan zijn ex-werknemers.

Vanaf 1 juli 2000 tot en met februari 2005 hield de werkgever op het salaris van zijn werknemers pensioenpremies in. Die pensioenpremies droeg de werkgever echter niet af aan de pensioenverzekeraar, maar die werden gebruikt voor de bedrijfsvoering aangezien men schijnbaar krap bij kas zat. In een bedrijfsvergadering deelde de werkgever de werknemers mee dat het financieel niet goed ging met het bedrijf en dat er bij de pensioenverzekeraar een administratieve achterstand was ontstaan. Het ergste was thans voorbij, aldus de werkgever. In een e-mailbericht aan de vakbond deelde de werkgever mee dat de zij op zoek was naar de beste pensioenpartner en dat de af te dragen pensioenpremies waren gereserveerd totdat die partner werd gevonden. Ook werd nogmaals gerefereerd aan de financiële problemen van de werkgever. Achteraf blijkt deze speech van de werkgever niet geheel op de waarheid gebaseerd te zijn: het pensioengeld was wel gereserveerd maar niet fysiek aanwezig.

De rechtbank oordeelde hierover dat het niet afdragen van de pensioenpremies een tekortkoming van de werkgever oplevert in de nakoming van haar verplichtingen uit de arbeidsovereenkomsten met haar ex-werknemers. In dit soort situaties kan de bestuurder van de vennootschap onder omstandigheden persoonlijk aansprakelijk zijn indien de bestuurder een voldoende ernstig (persoonlijk) verwijt gemaakt kan worden, aldus de rechtbank. En in dit geval oordeelde de rechtbank – terecht – dat in de bestuurder een verwijt kan worden gemaakt. Allereerst heeft de bestuurder niet ingegrepen terwijl hij op de hoogte was dat de ingehouden pensioenpremies niet werden afgedragen aan een pensioenverzekeraar. Voorts heeft hij zijn werknemers willens en wetens aan het lijntje gehouden en tot slot heeft hij ook nog eens de ingehouden pensioenpremie jarenlang gebruikt voor de gewone bedrijfsvoering, terwijl die premies uitsluitend waren bestemd om de pensioenrechten van de werknemers veilig te stellen.

Kortom: de werkgever had het hier wel erg bont gemaakt. Een persoonlijke aansprakelijkheid is mijns inziens dan ook niet meer dan terecht.


Kissiwah Mireku is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder voor schade werknemers

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief