icon

Belastingplan 2007

Volgende week dinsdag 12 december behandelt de Eerste Kamer het Belastingplan 2007. Het wetsvoorstel hangt samen met de Wet werken aan winst en het wetsvoorstel “Paarse Krokodil”.

De Wet werken aan winst werd door de Eerste Kamer op 28 november jl. aangenomen. Wij schreven daarover in een blog van 29 november. Het wetsvoorstel Paarse Krokodil is door de Tweede Kamer op 31 oktober aangenomen en zal door de Eerste Kamer tegelijk met het Belastingplan 2007 op 12 december worden behandeld. Dit wetsvoorstel beoogt de administratieve lasten voor het bedrijfsleven te verlichten. Wij schreven daarover in een blog van 8 juni van dit jaar.

Het Belastingplan 2007 moet op 1 januari 2007 in werking treden. Het plan behelst veranderingen op velerlei terrein en het is niet doenlijk om alle maatregelen in een blog te behandelen. Ik stip daarom een aantal wijzigingen aan. Een vollediger lijst van de maatregelen vindt u op de website van het Ministerie van Financiën.

Het kabinet neemt lastenverlichtende maatregelen die alle huishoudens ten goede moeten komen. De algemene heffingskorting en de arbeidskorting worden licht verhoogd. De tarieven van de inkomstenbelasting en de premies volksverzekeringen in de eerst en tweede schijf worden verlaagd. Voor directeuren-grootaandeelhouders wordt de hogere inkomensafhankelijke bijdrage die zij moeten betalen voor hun ziektekostenverzekering, gecompenseerd door een tijdelijke verlaging van het inkomstenbelastingtarief dat wordt geheven over hun aanmerkelijk belang.

De hulp in de huishouding mag met ingang van 1 januari 2007 drie dagen per week werkzaamheden verrichten zonder dat de opdrachtgever loonbelasting en premies hoeft af te dragen. De hulp moet vanzelfsprekend zelf wel aangifte van de inkomsten doen.

De zelfstandig ondernemer die naast zakelijk ook privé gebruik maakt van zaken die tot de onderneming behoren (zoals een vakantiehuisje), mag voortaan de btw bij aankoop volledig aftrekken, maar zal vervolgens steeds btw moeten afdragen over de waarde van het privé-gebruik.

(Gedeeltelijk) arbeidsongeschikten die een eigen bedrijf beginnen, krijgen een tijdelijke aftrekpost en een verlaagd urencriterium (800 in plaats van 1225 per jaar).

Het topbelastingtarief in de Successiewet op erfenissen en schenkingen, dat van toepassing is op andere verkrijgers dan de echtgenoot en directe familie, wordt verlaagd van 68 naar 63 procent.

Beroepssporters worden vrijgesteld van loonbelasting. Zij moeten wel aangifte van hun inkomsten doen in het kader van de inkomstenbelasting.

De werkgeversbijdrage in de kosten van kinderopvang wordt wettelijk geregeld. De overheid verstrekt de werkgeversbijdrage aan de ouders via een toeslag. Deze bedraagt één derde deel van de kosten van kinderopvang.
De werkgevers bekostigen de verstrekking via een opslag op de sectorpremies. Voor 2007 zal deze opslag naar verwachting 0,28 procent van de loonsom bedragen. De kosten van de financiële tegemoetkoming zijn voor alle werkgevers dezelfde ongeacht de behoefte van hun werknemers aan kinderopvang. Alleen werkgevers die momenteel in het geheel geen bijdrage verstrekken worden volledig geconfronteerd met deze kosten. Voor alle andere werkgevers staat daar het wegvallen van de huidige kosten van de werkgeversbijdrage tegenover.

Zie ook:
Wettekst Belastingplan 2007
Memorie van Toelichting Belastingplan 2007


Peter Bos is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Belastingplan 2007

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief