icon

De zorgplicht van de werkgever

De werkgever heeft een behoorlijk vérgaande zorgplicht jegens zijn werknemer (art. 7:658 BW). Dit betekent dat de werkgever passende maatregelen moet nemen om de werknemer tegen schade bij de uitvoering van zijn werkzaamheden te beschermen.

Het blijkt echter een grijs gebied welke maatregelen in redelijkheid van de werkgever gevergd kunnen worden. Bij die beoordeling is onder meer van belang de aard van de werkzaamheden, de kenbaarheid van het gevaar, de kans op verwezenlijking, de ernst van de gevolgen, alsmede de kosten die aan het treffen van de maatregelen verbonden zijn. Dat bepaalde veiligheidsmaatregelen in vergelijkbare bedrijven niet gebruikelijk zijn, is overigens niet doorslaggevend bij de beoordeling of de werkgever gehouden is die maatregelen te treffen.

Ongevallen die de werknemer in zijn privé-situatie overkomen worden niet beheerst door artikel 7:658 BW, omdat er in die situatie immers geen sprake is van een werkplek of aanwijzingsbevoegdheid van de werkgever. Deze scheiding tussen werk en privé is overigens niet altijd gemakkelijk te maken. Denk daarbij aan de deelname van een door de werkgever georganiseerd personeelsuitje.

Een voorbeeld van hoe ver de zorgplicht van een werkgever gaat wordt duidelijk gemaakt in een recente uitspraak) van de rechtbank te Den Haag. De zaak ging om een werknemer in dienst van een beveiligingsbedrijf, wiens functie onder meer inhield dat hij geldautomaten moest bijvullen. Op een zekere dag was de werknemer bezig met het bijvullen van een geldautomaat, toen een uitgezaagd gedeelte van het dak van de ruimte openging en iemand door dat gat op de werknemer schoot. De werknemer (die het voorval gelukkig wel overleefde) heeft de werkgever voor zijn schade aansprakelijk gesteld.

Naar de mening van het Hof had de werkgever meer moeten doen om aan zijn zorgplicht te voldoen. Het Hof vond dat de werkgever had moeten controleren of de geldautomaat en de ruimte waarin deze zich bevond, voldoende beveiligd waren, met name gezien het risico dat dergelijke automaten worden overvallen. Het Hof was van oordeel dat bij een juiste controle zou zijn opgemerkt dat het dak boven de ruimte mogelijk een zwakke plek was. Van de werkgever had zodanig onderzoek mogen worden verwacht. De werkgever werd daarom aansprakelijk gehouden en veroordeeld tot betaling van schadevergoeding.

Opvallend is dat de wet spreekt van zorgplicht van de werkgever voor de inrichting van lokalen. Dat lijkt te wijzen op de werkruimte van de werkgever zelf. Het gaat echter niet alleen daarom, maar om het ruimere begrip: de werkplek. In dit geval viel de ruimte waar de geldautomaat zich bevond daar dus ook onder, ook nu dat niet een ruimte was waarover de werkgever de directe zeggenschap had. Het is dus altijd belangrijk kritisch naar alle werkomstandigheden te kijken, ook buiten het bedrijf van de werkgever.

Overigens gelden ten aanzien van de schade die het gevolg is van verontreiniging van lucht, water of bodem dan wel van het gebruik van gevaarlijke stoffen (asbest) aparte regelingen.


Michel Visser is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
De zorgplicht van de werkgever

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief