icon

Uitbreiding regresrecht werkgever: ook de kosten voor reïntegratie van een zieke werknemer kunnen door de werkgever verhaald worden.

De wetgever heeft in 1996 (bij het invoeren van de loondoorbetalingsverplichting aan zieke werknemers gedurende 52 weken) de werkgever een regres- of verhaalsrecht toegekend. Dit recht houdt in dat wanneer een derde aansprakelijk is voor de gebeurtenis, veelal een verkeersongeluk, die tot de ziekte van de werknemer heeft geleid, de werkgever het loon dat hij moet betalen aan zijn zieke werknemer kan verhalen op deze derde.
Aan het te verhalen bedrag is wel een maximum gesteld. Het bedrag dat de werkgever kan verhalen is ten hoogste gelijk aan het bedrag dat de aansprakelijke persoon als vergoeding voor inkomensschade aan de zieke werknemer had moeten betalen, als de werkgever geen loondoorbetalingsverplichting zou hebben gehad. De door de werkgever ingehouden loonbelasting en betaalde sociale premies kunnen daardoor niet verhaald worden. Dit maximum wordt het civiele plafond genoemd.

Lange tijd bestond onduidelijkheid over de vraag of en zo ja welke kosten de werkgever naast het netto loon kan verhalen.
Deze onduidelijkheid werd bij het uitbreiden van de loondoorbetalingsverplichting naar 104 weken als nog nijpender ervaren. Bij de behandeling van het Wetsvoorstel van de Wet Werk en Inkomen (Wet WIA) in het parlement werd er ook op gewezen dat werkgevers die eigenrisicodrager zijn en dus zelf de uitkering betalen te meer belang hebben bij duidelijkheid.
Onlangs heeft de minister aan de gevraagde duidelijkheid geboden.
In een brief van 18 augustus jl. heeft de minister duidelijk gemaakt dat de werkgever, naast het nettoloon, ook de kosten van reïntegratie moet kunnen verhalen op een aansprakelijke derde.
De minister onderbouwt dit door erop te wijzen dat de reïntegratiekosten te beschouwen zijn als redelijke kosten ter beperking van de schade, en het uitgangspunt binnen het schadevergoedingsrecht is dat dergelijke kosten vergoed dienen te worden door de aansprakelijke partij. Kort gezegd komt de rechtvaardiging daarvoor erop neer dat de aansprakelijke derde er belang bij heeft dat de door hem veroorzaakte schade niet onnodig hoog oploopt. Door de zieke werknemer te reïntegreren wordt de inkomensschade (hopelijk) beperkt door de werkgever, waardoor de aansprakelijke veroorzaker minder inkomensschade hoeft te vergoeden.

De minister heeft toegezegd een wetsontwerp op te zullen stellen dat eea regelt.


Fleur Costa Baiôa is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Uitbreiding regresrecht werkgever: ook de kosten voor reïntegratie van een zieke werknemer kunnen door de werkgever verhaald worden.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief