icon

De nieuwe omgevingsvergunning: één vergunning in plaats van drie of meer

Als het aan de ministerraad ligt, zal uiterlijk in 2008 de Wet bepalingen omgevingsrecht in werking treden. Het doel van de wet is om de vele verschillende vergunningenprocedures, waaronder vergunningen in rijksregelingen zoals de milieu- bouw- en monumentenvergunning en vergunningen in provinciale en gemeentelijke verordeningen te stroomlijnen in een zogenaamde omgevingsvergunning.

Een voordeel van één procedure voor alle vergunningen is dat de initiatiefnemer slechts met één overheidsinstantie te maken krijgt en relatief snel weet waar hij aan toe is. De termijn voor een reguliere vergunning wordt maximaal acht weken (te verlengen met zes weken). Voor complexe aanvragen duurt de procedure maximaal zes maanden (ook weer met zes weken te verlengen). Daarbij moet wel bedacht worden dat dit de termijnen zijn voor de verlening van de vergunning. De vergunning is nog niet onherroepelijk, omdat nog wel bezwaar en beroep tegen de vergunning mogelijk zijn. Hoe precies de verschillende bezwaar- en beroepsprocedures, die op dit moment nog voor de verschillende vergunningen gelden, zullen worden gecoördineerd is nog niet bekend. De tekst van het voorstel is namelijk nog niet openbaar.

Op dit moment kan al wel worden gezegd dat een nadeel van de omgevingsvergunning is dat elk gebrek in de aanvraag een weigeringgrond kan opleveren voor de gehele vergunning. Wij schreven hier al over in een bijdrage van 19 mei 2005.

Het wetsvoorstel zal, nu de ministerraad hier mee heeft ingestemd, voor advies aan de Raad van State worden verzonden. Daarna zal het voorstel wederom in de ministerraad en vervolgens in parlement worden behandeld.


Annejet Lamme is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
De nieuwe omgevingsvergunning: één vergunning in plaats van drie of meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief