icon

Klokkenluiders gestimuleerd?

Uit een gisteren gepubliceerd onderzoek van KPMG, is gebleken dat meer dan de helft van de Nederlandse beursgenoteerde bedrijven geen klokkenluidersregeling heeft. Een dergelijke regeling zou werknemers in staat moeten stellen overtredingen of vermoedens daarvan anoniem te melden.

Dit terwijl in de Code-Tabaksblat, die sinds het begin van dit jaar in werking is getreden, het beschikken over een dergelijke klokkenluidersregeling is opgenomen als één van de eisen voor goed bestuur. Ruim een jaar geleden schreven wij weliswaar dat uit onderzoek van het Netherlands Institute for Corporate Governance bleek dat de overgrote meerderheid van de Nederlandse bedrijven de Code-Tabaksblat naleeft, ten aanzien van de klokkenluidersregeling is dit blijkbaar niet het geval. Overigens is de Code-Tabaksblat niet bindend, maar moeten bedrijven, als ze de regels van deze Code niet toepassen, wel gemotiveerd in hun jaarverslag aangeven waarom ze deze regels niet toepassen. Uit het onderzoek blijkt niet of de bedrijven die geen klokkenluidersregeling hebben, daadwerkelijk aan deze motivatieplicht voldoen.

Het hebben van een gedragscode, één van de andere eisen van de Code-Tabaksblat, wordt blijkens het onderzoek van groter belang geacht door de Nederlandse bedrijven. 90% Van de bedrijven heeft immers een dergelijke code opgesteld, waarin staat aangegeven welke normen en waarden binnen het bedrijf gelden. De naleving van de gedragscode wordt door 80% van de bedrijven getoetst, met name door een registratie en analyse van incidenten.


Quirine den Hollander is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Klokkenluiders gestimuleerd?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief