icon

Nieuwe Besluit luchtkwaliteit van kracht

Het Besluit luchtkwaliteit 2005 is vanaf vandaag van kracht (vgl. Staatsblad 2005, 398). Dit besluit vervangt het oude Besluit luchtkwaliteit dat de laatste tijd veel opschudding heeft veroorzaakt, zie hierover de bijdragen van februari , april en juni

Volgens artikel 7 van het Besluit luchtkwaliteit 2005 moeten bestuursorganen bij de uitoefening van bevoegdheden dan wel bij de aanpassing van wettelijke voorschriften die gevolgen kunnen hebben voor de luchtkwaliteit de in het besluit genoemde grenswaarden in acht nemen. In de rechtspraak over het oude besluit is hieromtrent uitgemaakt dat daarvan sprake kan zijn bij de bevoegdheid tot het vaststellen van een bestemmingsplan en bij de bevoegdheid tot verlening van vrijstelling. In het Besluit luchtkwaliteit 2005 is dat nu expliciet vastgelegd.

Ingevolge het overgangsrecht van het nieuwe besluit (artikel 37 van het Besluit luchtkwaliteit 2005) werkt deze verplichting om acht te slaan op de grenswaarden zoals opgenomen in het besluit terug tot 4 mei 2005. Voor besluiten van na die datum geldt dus dat deze moeten worden getoetst aan het Besluit luchtkwaliteit 2005.

In onze bijdragen van juni en juli besteedden wij al aandacht aan het Besluit luchtkwaliteit 2005. Daarin gingen wij met name in op de in artikel 7, derde lid, opgenomen saldobenadering.


Marjolein Dieperink is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Nieuwe Besluit luchtkwaliteit van kracht

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief