icon

Amsterdam: beschermde diersoorten remmen de aanleg van IJburg af

Omdat de gemeente Amsterdam onvoldoende rekening heeft gehouden met de aanwezigheid van beschermde diersoorten in de omgeving van de nieuw te ontwikkelen stadswijk IJburg in Amsterdam, heeft de Raad van State gisteren (24 november 2004) de gemeente en de provincie Noord-Holland teruggefloten. De gemeente had een bestemmingsplan vastgesteld dat zag op de aanleg van de tweede fase van IJburg. Onderdeel van die tweede fase is ondermeer het opspuiten van de geplande eilanden. Bij het opstellen van het bestemmingsplan zijn evenwel de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn niet op een juiste wijze toegepast. Deze richtlijnen zijn van belang omdat de bouwlocatie grotendeels wordt omsloten door een gebied dat op grond van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn is aangewezen als speciale beschermingszone (SBZ).

De Raad van State heeft geoordeeld dat uit de kaart van het bestemmingsplan ten onrechte niet kan worden afgeleid of de gehele bouwlocatie buiten de SBZ komt te liggen. Verder wijst de Raad van State erop dat het onderzoek naar de mogelijke gevolgen van de bouw van de stadswijk voor de vogelsoorten in de SBZ niet volledig is. Zo gaat het onderzoeksrapport uit van één bepaalde manier waarop het gebied kan worden ingericht, terwijl het bestemmingsplan de manier van inrichting van het gebied juist open laat. Ook wijst de Raad erop dat uit het onderzoeksrapport en uit een advies van de commissie voor de milieueffectrapportage blijkt dat er nog nader onderzoek moet worden verricht naar de milieugevolgen. De Raad van State trekt dan ook de conclusie dat bij het vaststellen van het bestemmingsplan ten onrechte niet alle milieugevolgen in kaart zijn gebracht.

Gevolg van de uitspraak is dat de gemeente Amsterdam een volledig nieuw plan moet opstellen. Onbekend is op welke termijn een nieuw plan zal worden vastgesteld.


Marjolein Dieperink is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Amsterdam: beschermde diersoorten remmen de aanleg van IJburg af

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief