icon

Beloning bestuurders in Europa

De Europese Commissie heeft op 6 oktober jl. aanbevelingen gedaan aan de lidstaten over de beloning van bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen.
De Commissie is van mening dat de wijze waarop de beloningen worden vastgesteld, ondoorzichtig zijn voor aandeelhouders en andere investeerders. Gezien de vele schandalen die in de afgelopen tijd de revue gepasseerd zijn, moet volgens de Commissie het vertrouwen in (beursgenoteerde) ondernemingen hersteld worden.
De -niet bindende- aanbevelingen zijn de volgende. Ten eerste moeten ondernemingen voorafgaand aan een boekjaar openbaar maken wat de beloning van bestuurders zal zijn. Zo moet duidelijk gemaakt worden hoe de beloning is opgebouwd (bijvoorbeeld of dit bestaat uit een vast en een variabel gedeelte); welke eisen aan de bestuurder worden gesteld; onder welke voorwaarden de bestuurder recht heeft op bonussen; of bestuurders recht hebben op aandelen of opties in de onderneming; en of er anderszins voordelen worden verstrekt aan de bestuurder (zoals leningen).
Ten tweede moet de beloning van bestuurders een vast agendapunt van de algemene vergadering van aandeelhouders worden. Aandeelhouders moeten ofwel een bindend ofwel een adviserend oordeel kunnen vellen over de beloning. Verder dienen de aandeelhouders hun voorafgaande goedkeuring te verlenen aan het toekennen van aandelen of opties aan bestuurders.
De Commissie heeft deze aanbevelingen mede gedaan in het licht van de corporate governance die in een aantal lidstaten al wordt uitgevoerd. De Commissie zal eerst bezien of deze aanbevelingen overgenomen worden. Zo niet, dan beraadt de Commissie zich over het opstellen van wetgeving.
In Nederland wordt, zoals in de entry van 6 oktober jl. vermeld, al gehoor gegeven aan de Code Tabaksblat. Op grond van deze code dienen ondernemingen inzicht te geven in de beloning van bestuurders, en hebben aandeelhouders daar een stem in. Ondernemers die de Code Tabaksblat naleven, voldoen daarmee aan de Europese aanbevelingen van de Commissie. Bovendien stelt de Code Tabaksblat inhoudelijke grenzen aan de beloning van bestuurders. Zo ver gaat de Commissie (nog) niet, deze beperkt zich tot de formele vereisten.


Maja Bolè is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Beloning bestuurders in Europa

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief