Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • wieringa@wieringa.nl
 
Restructuring and Insolvency
Peter Bos, 17/12/2020

Wettelijk 'corona-betalingsuitstel' ingevoerd

In juni en september blogden wij over het wetsvoorstel dat (onder meer) betalinguitstel regelt vanwege liquidideitsproblemen als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. Deze Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV is gisteren in het Staatsblad gepubliceerd en vandaag in werking getreden. Het hoofdstuk dat het betalingsuitstel wegens COVID-19 regelt, zal op 1 februari 2021 vervallen; de werking ervan kan echter telkens met ten hoogste twee maanden worden verlengd.

Vanuit de rechtspraktijk en de wetenschap is kritisch op de regeling gereageerd. Eén van de belangrijkste kritiekpunten was dat deze het risico in zich draagt dat de liquiditeitsproblemen van de schuldenaar worden afgewenteld op de schuldeiser, die daardoor zelf in liquiditeitsproblemen komt. Daarnaast zijn er forse technisch-juridische bezwaren. Desondanks is het wetsvoorstel, dat direct gepaard ging met een aansporing tot haast van de staatssecretaris, vrij geruisloos door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer geloodst. In de praktijk zal moeten blijken in hoeverre het beoogde doel van de wet (het beperken van de gevolgen van de coronacrisis voor ondernemers) wordt bereikt.

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Peter Bos is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van dit artikel kunt u zich wenden tot één van de advocaten binnen het praktijkgebied Restructuring and Insolvency

Blogs van Peter Bos

 

what are you looking for?

pages with at least one of the search terms
pages with all search terms
pages with the exact text

in the entire website
only in the blog
in the website except the blog

Wieringa Advocaten