Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • wieringa@wieringa.nl
 
Restructuring and Insolvency

Maatstaf persoonlijke aansprakelijkheid van de beoogd curator (stille curator of stille bewindvoerder) tijdens pre-packprocedure

Recentelijk formuleerde de Hoge Raad een maatstaf voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de beoogd curator tijdens de zogenaamde pre-packprocedure.

De achtergrond van dit arrest is als volgt. Het Ruwaard van Puttenziekenhuis is op 24 juni 2013 failliet verklaard. Aan het faillissement is een pre-packprocedure voorafgegaan. Daartoe heeft het bestuur van het Ruwaard van Puttenziekenhuis de rechter verzocht een stille bewindvoerder aan te wijzen om in alle rust en op voortvarende wijze een eventuele doorstart vanuit een faillissement voor te bereiden. De rechtbank heeft het verzoek dezelfde dag gehonoreerd, met de aanwijzing dat het doel van de pre-pack is het realiseren van een zo hoog mogelijke opbrengst ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers en het beperken van maatschappelijke schade.

Tijdens de pre-packprocedure zijn er gesprekken gevoerd met twee overnamekandidaten. Op datum faillissement bereiken de beoogd curatoren overeenstemming met Spijkenisse Medisch Centrum B.V.

Eén van de aan het Ruwaard van Puttenziekenhuis verbonden medisch specialisten heeft de curatoren na de doorstart aansprakelijk gesteld, zowel in verband met hun optreden in de pre-packprocedure als daarna. Zowel de rechtbank als het hof hebben zijn vordering afgewezen.

De vraag die voorligt aan de Hoge Raad, is welke maatstaf moet worden gehanteerd om de persoonlijke aansprakelijkheid van de beoogd curator tijdens de pre-packprocedure vast te stellen. De Hoge Raad overweegt dat voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de beoogd curator aansluiting moet worden gezocht bij de Maclou-norm. Dit betekent dat in dit verband moet worden onderzocht of de beoogd curator heeft gehandeld zoals in redelijkheid mag worden verlangd van een over voldoende inzicht en ervaring beschikkende beoogd curator die zijn taak met nauwgezetheid en inzet verricht.

Het gerechtshof had deze maatstaf juist toegepast.

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Eveline’s recent blogs

 

what are you looking for?

pages with at least one of the search terms
pages with all search terms
pages with the exact text

in the entire website
only in the blog
in the website except the blog

Wieringa Advocaten