icon

Voortgang Omgevingswet

Eerder blogden wij dat het ontwerp Koninklijk Besluit aan de Eerste en Tweede Kamer werd aangeboden met daarin de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet: 1 januari 2022. Nadat de Omgevingswet op 2 februari per ongeluk controversieel werd verklaard, is hij op 9 februari weer niet controversieel verklaard. Zoals kantoorgenote Nicky Loekemeijer al schreef blijft het echter nog wel de vraag of de inwerkingtredingsdatum van 1 januari gehaald zou worden. Deze aarzeling blijkt niet onterecht, zo blijkt uit de Kamerbrief van minister Ollongren over de voortgang van de Omgevingswet van 23 april 2021.

Waar staan we?

Minister Ollongren schrijft dat al haar bestuurlijke partners nog steeds pal achter de bedoeling van de Omgevingswet staan. Maar, om aan alle vijf de minimale eisen voor inwerkingtreding te voldoen, moeten alle ketens werken. De landelijke voorziening moet de functionaliteiten leveren die nodig zijn en de lokale systemen van de softwareleveranciers moeten opgeleverd, ingericht en aangesloten zijn. Tevens moeten alle nodige organisatieprocessen en samenwerkingsafspraken daaromheen zijn ingericht en vastgelegd. Tijdens het bestuurlijk overleg op 21 april 2021 is geconstateerd dat het nu te vroeg is om tot een gedegen besluitvorming te komen over de inwerkingtreding per 1 januari 2022 en de mogelijke inzet en effectiviteit van tijdelijke alternatieve maatregelen daarin. De komende weken worden gebruikt om te bezien of de huidige planning met de inzet van tijdelijke alternatieve maatregelen in voldoende mate kan bijdragen aan een verantwoorde inwerkingtreding van de Omgevingswet op de beoogde startdatum van 1 januari 2022.

Voortgang vijf minimale eisen

Zoals gezegd zijn er vijf minimale eisen voor inwerkingtreding. Dit zijn:

  1. Omgevingsvisies van provincies en Rijk moeten gereed zijn
  2. Omgevingsverordening van provincies moeten gereed zijn
  3. Bevoegde gezagen moeten kunnen werken met het projectbesluit
  4. Bevoegde gezagen moeten een omgevingsplan kunnen wijzigen
  5. Bevoegde gezagen moeten vergunningen en meldingen kunnen ontvangen en behandelen

Kort gezegd zitten de grootste problemen in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Zo is het onduidelijk of de omgevingsverordeningen van de provincies op tijd in de DSO kunnen worden gepubliceerd. Daarnaast moeten gemeenten bij de invoering van de Omgevingswet meteen kunnen starten met het wijzigingen van omgevingsplannen. Ook hiervoor is de software nog niet gereed. Tot slot is het onduidelijk of alle bevoegde gezagen op tijd zijn aangesloten op het DSO om vergunningen en meldingen te kunnen ontvangen.

Stand van zaken wetgeving

De wet- en regelgeving van het stelsel van de Omgevingswet is inhoudelijk afgerond. Recent is de Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet gepubliceerd en is het Besluit elektronische publicaties in het Staatsblad verschenen dat het Omgevingsbesluit aanpast. Dit was de laatste AMvB die nodig was om het stelsel van de Omgevingswet in werking te kunnen laten treden. De oorzaak van het mogelijke uitstel is dus niet gelegen in het inhoudelijke deel, maar in het uitvoerende deel.

Verwachtingen

Volgens minister Ollongren is er ontzettend veel werk gedaan, maar zijn we er nog niet helemaal. De huidige feiten overtuigen nu nog onvoldoende dat de beoogde startdatum voldoende garanties biedt voor een goede start. De komende tijd wordt gekeken naar de stand van zaken bij de landelijke voorzieningen, naar de voortgang en planning van de aansluitingen en naar de werkende ketens bij de bevoegd gezagen. Volgens minister Ollongren worden ook andere planning opties overwogen, waarbij zij denkt aan opties als inwerkingtreding op 1 april 2022 en 1 juli 2022. Haar doel is om hier zo spoedig mogelijk duidelijkheid over te geven.

Wij volgen de ontwikkelingen met betrekking tot de Omgevingswet nauwgezet. Wilt u op de hoogte blijven van het verdere vervolg? Abonneer u dan kosteloos op onze nieuwsbrief en neem gerust contact op bij vragen.


Marjolein Zinkhann is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Voortgang Omgevingswet

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief