icon

Omgevingswet (voorlopig) controversieel verklaard

Eind december blogde kantoorgenote Ruth Beijen nog dat het ontwerp-Koninklijk Besluit aan de Eerste en Tweede Kamer was aangeboden met daarin de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet: 1 januari 2022. Sinds 2 februari jl. lijkt deze inwerkingtredingsdatum echter weer onzeker.

Tweede Kamer stemt voor controversieel verklaring

Als gevolg van de demissionaire status van het kabinet konden fracties en commissies een voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen indienen. GroenLinks diende een voorstel in om de beantwoording van de vragen en opmerkingen over de aanbieding van het ontwerp-Koninklijk Besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet (hierna: ontwerpbesluit) op de lijst op te nemen. Het ontwerpbesluit stond oorspronkelijk namelijk niet op deze lijst. Het voorstel van GroenLinks is met 88 stemmen door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft dit ontwerpbesluit daarentegen niet controversieel verklaard.

Verkiezingen

Het gevolg zal zijn dat het ontwerpbesluit niet behandeld zal worden door de Tweede Kamer zo lang sprake is van een demissionair kabinet. Pas na de verkiezingen op 17 maart a.s. zal de behandeling van het ontwerpbesluit dus weer opgepakt kunnen worden. Dit kan gevolgen hebben voor de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Foutje van D66?

Het ziet ernaar uit dat de stemming nog een andere uitkomst kan gaan krijgen. D66 stemde namelijk voor het controversieel verklaren van het ontwerpbesluit, terwijl deze partij juist vóór invoering van de Omgevingswet is op 1 januari 2022. Het is immers de partij van Kajsa Ollongren, de minister die de Omgevingswet onder haar verantwoordelijkheid heeft.

Het lijkt erop dat de stemming tot het controversieel verklaren van de Omgevingswet een foutje was van D66. Het ligt dan ook voor de hand dat de stemmingsuitslag gewijzigd zal worden. Opmerkelijk is ook dat op de website van de Tweede Kamer bij dit voorstel te lezen is: “Aangenomen (D66-tegen)”. Als D66 toch nog tegen het voorstel tot het controversieel verklaren stemt, zal het voorstel van GroenLinks alsnog worden verworpen.

Inwerkingtreding

Het is afwachten of de stemmingsuitslag nog wordt gewijzigd en de controversieel verklaring van het ontwerpbesluit wordt teruggedraaid. Als dat niet het geval zal zijn, is het goed mogelijk dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet opnieuw zal worden uitgesteld.

Update:

Op 9 februari 2021 heeft een nieuwe stemming plaatsgevonden in de Tweede Kamer waarbij D66 de fout heeft hersteld. De Omgevingswet is dus niet langer controversieel. Het blijft echter de vraag of de inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2022 gehaald gaat worden. Zowel de Tweede als de Eerste Kamer moet nog stemmen over het ontwerpbesluit met daarin de datum van 1 januari 2022 voor inwerkingtreding van de Omgevingswet. Pas als beide kamers hebben ingestemd met het ontwerpbesluit, kan de Omgevingswet op de beoogde datum van 1 januari 2022 in werking treden.


Nicky Loekemeijer is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied column.

Omgevingswet (voorlopig) controversieel verklaard

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief