icon

De WAB uitgelegd (5) – de payrollwerknemer

De payrollovereenkomst
In de WAB is voor het eerst een definitie opgenomen van de payrollovereenkomst en een aparte regeling die zal gelden voor payrollwerknemers. De soepelere regeling voor uitzendovereenkomsten die momenteel wordt toegepast op payrollovereenkomsten, is in de WAB uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard voor payrollovereenkomsten. Daarnaast zullen payrollwerknemers recht hebben op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij het bedrijf waar zij arbeid verrichten (de opdrachtgever).

De wetgever heeft deze wijziging als volgt toegelicht. Bij payrolling worden de werknemers veelal geselecteerd door de opdrachtgever en formeel in dienstgenomen bij het payrollbedrijf om de opdrachtgever te ontlasten van de werkgeverslasten. Het payrollbedrijf vervult daarmee geen allocatiefunctie – anders dan een uitzendbureau – en het is om die reden volgens de wetgever onwenselijk dat het soepelere regime ook van toepassing is op payrollwerknemers, als gevolg waarvan zij slechtere arbeidsvoorwaarden hebben dan werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij de opdrachtgever.

De nieuwe payrollregeling in de WAB
In de praktijk zal deze wijziging het volgende betekenen. Ten eerste zal het soepelere regime voor uitzendovereenkomsten niet meer van toepassing zijn op de payrollovereenkomst. Dit betekent onder meer dat geen uitzendbeding in een payrollovereenkomst kan worden opgenomen en dat de bijzondere ketenregeling voor uitzendkrachten niet meer kan worden toegepast bij payrollwerknemers, waardoor eerder een contract voor onbepaalde tijd ontstaat met een payrollwerknemer dan met een uitzendkracht. Bovendien kan niet meer gebruik worden gemaakt van de verlengde uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht.

Verder moet voor wat betreft de arbeidsvoorwaarden van de payrollwerknemer volledig worden aangesloten bij de arbeidsvoorwaarden die gelden bij de opdrachtgever. Er mag dus geen onderscheid meer worden gemaakt in arbeidsvoorwaarden tussen werknemers van een opdrachtgevers en ingeleende payrollwerknemers. Opdrachtgevers worden verplicht om voorafgaand aan de terbeschikkingstelling aan het payrollbedrijf de arbeidsvoorwaarden kenbaar te maken die gelden binnen het bedrijf van de opdrachtgever. Verder zullen payrollwerknemers vanaf 2021 recht hebben op een ‘adequate’ pensioenvoorziening. Hiervan zal in ieder geval sprake zijn, indien deze gelijk is aan die van werknemers in dienst bij de opdrachtgever.

Overgangsregeling
De payrollregels uit de WAB zullen direct gelden per 1 januari 2020. Er is wel een overgangsregeling gemaakt voor wat betreft de ketenregeling. Een bepaalde tijd contract dat voor 1 januari 2020 is gesloten met een payrollwerknemer – en onder de WAB wordt aangemerkt als payrollovereenkomst – blijft een bepaalde tijd contract. Hiermee wordt voorkomen dat uitzendovereenkomsten, gesloten voor een bepaalde tijd, opeens overeenkomsten voor onbepaalde tijd worden omdat zij vallen onder de definitie van payrollovereenkomst in de WAB. De verruimde ketenregeling zal immers niet meer van toepassing zijn op de payrollovereenkomst.

Payrollwerknemer niet meer te onderscheiden van andere werknemers?
Het zal na de invoering van de WAB minder aantrekkelijk worden voor opdrachtgevers om gebruik te maken van een payrollbedrijf in plaats van werknemers direct in dienst te nemen. Weliswaar zullen opdrachtgevers nog steeds ‘ontlast’ kunnen worden door een payrollbedrijf ten aanzien van de administratieve werkgeverslasten, financieel gezien zal het minder aantrekkelijk worden. Payrollwerknemers zullen straks immers recht hebben op hetzelfde arbeidsvoorwaardenpakket als werknemers die direct in dienst zijn bij een opdrachtgever. Daarnaast loopt een payrollbedrijf straks meer financieel risico doordat geen gebruik meer kan worden gemaakt van het soepelere arbeidsrechtelijk regime van de uitzendovereenkomst. Deze financiële lasten zullen ongetwijfeld door payrollbedrijven worden doorberekend aan hun opdrachtgevers.

Dit is een artikel uit de reeks artikelen waarin wij u op de hoogte brengen van de voor u relevante veranderingen in het arbeidsrecht door de invoering van de WAB: de Wet Arbeidsmarkt in Balans.

Mocht u in de tussentijd vragen hebben, Wieringa Advocaten informeert u ook graag persoonlijk over de gevolgen van deze veranderingen voor uw organisatie.


Kirsten Willms is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
De WAB uitgelegd (5) – de payrollwerknemer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief