Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl
 
Energietransitie

ROZ stelt een nieuwe Duurzaamheid/Green lease bepaling vast voor het ROZ-model Kantoorruimte 2015

Want de Label C-verplichting voor kantoren komt eraan!

Eerder schreven wij al dat met ingang van 1 januari 2023 het verboden wordt om kantoorgebouwen in gebruik te nemen of te gebruiken zonder een geldig energielabel als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen met een energie-index van 1,3 of beter.

De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft op 22 mei 2019 in verband met deze Label-C verplichting voor kantoren een nieuwe Duurzaamheid/Green lease bepaling vastgesteld voor het ROZ-model Kantoorruimte 2015. Deze nieuwe modelclausules kunnen in de bijzondere bepalingen van het contract worden opgenomen en verhuurder en huurder kunnen met behulp van deze clausules afspraken maken hoe zij op tijd aan de Label C-verplichting van kantoren kunnen voldoen.

Er worden twee opties voor modelteksten geboden, respectievelijk voor het geval het kantoorgebouw reeds aan de verplichting voldoet en wanneer niet. In het geval het kantoorgebouw al een energielabel heeft van een energie-index van 1,3 of beter kan bijvoorbeeld worden opgenomen dat bij de inrichting of wijziging van de inrichting van het gehuurde de Huurder telkens kiest voor de bij zijn bedrijfstak behorende erkende energiebesparende maatregelen als bedoeld in artikel 2.15 Activiteitenbesluit milieubeheer en bijlage 10 Activiteitenregeling milieubeheer.

In het geval dat een kantoorgebouw op dit moment nog niet voldoet aan het vereiste van een energie-index van 1,3 of beter, kan bijvoorbeeld tussen partijen overeen worden gekomen dat de huurder bij de inrichting en het gebruik van het gehuurde maatregelen neemt teneinde een energie-index van 1,3 te behalen.

De nieuwe Duurzaamheid/Green lease bepaling is te vinden onder het artikel Label- en informatieverplichting op de website van het ROZ ( https://roz.nl/de-roz-modellen/kantoorruimte/).

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Roos’ recente berichten

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten