icon

Medezeggenschap van cliënten in de zorg

De huidige Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) regelt de invloed van cliënten op de bedrijfsvoering van een zorginstelling. Die rechten worden binnenkort uitgebreid als de nieuwe Wmcz 2018 wordt aangenomen. Onderstaand een greep uit de belangrijkste rechten van cliënten inclusief de mogelijke veranderingen:

Instellen van een cliëntenraad verplicht

Zorginstellingen met een wtzi-toelating, zoals instellingen voor gezondheidszorg, maatschappelijke zorg of verslavingszorg moeten een cliëntenraad hebben.

De verplichtingen in het wetsvoorstel richten zich tot instellingen als bedoeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Ofwel: rechtspersonen, organisatorische verbanden van natuurlijke personen alsmede natuurlijke personen die bedrijfsmatig zorg verlenen – dus voor alle beroepsmatig verleende zorg, ook niet-verzekerde zorg (en alternatieve zorg). De verplichting om een cliëntenraad in te stellen geldt dan voor zorginstellingen die in de regel meer dan tien personen zorg laten verlenen. Aan de eis van tien zorgverleners is snel voldaan, want iedereen telt mee: parttime, fulltime, ingehuurde krachten en zelfs de medewerkers van andere organisaties aan wie de zorg wordt uitbesteed.

Adviesrecht

De zorginstelling moet de cliëntenraad steeds de mogelijkheid geven om te adviseren over voorgenomen belangrijke besluiten, zoals een belangrijke wijziging in de organisatie, de begroting of wijziging van beleid of doelstelling. Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd, dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. De cliëntenraad is bevoegd de zorgaanbieder ook ongevraagd te adviseren.

Instemmingsrecht

Het wetsvoorstel voorziet daarnaast in een instemmingsrecht van de cliëntenraad. Dat houdt in dat een voorgenomen besluit alleen kan worden genomen met instemming van de cliëntenraad, terwijl bij een advies nog na overleg kan worden afgeweken van het advies. Het instemmingsrecht zal betrekking hebben op besluiten over beleid dat de kern van de zorgverlening raakt, zoals veiligheid en hygiëne.

Enquêterecht

Zorginstellingen in de vorm van een vereniging of stichting met minstens 50 werknemers moeten de cliëntenraad het recht van enquête geven. Dat houdt in dat de cliëntenraad in een juridische procedure mag voorleggen of sprake is van wanbeleid binnen de zorginstelling.

In het wetsvoorstel wordt het recht van enquête toegekend aan cliëntenraden van alle instellingen, ongeacht de rechtsvorm of het aantal werknemers.


Maartje Oliemans-Ouwehand is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied zorg.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Medezeggenschap van cliënten in de zorg

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief