icon

Nieuwe regels medezeggenschap voor cliënten zorginstellingen

Voor wat betreft medezeggenschap – het behartigen van de belangen van een bepaalde groep binnen een organisatie – hebben zorginstellingen met twee wetten en organen te maken: een ondernemingsraad op grond van de WOR, en een cliëntenraad op grond van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen Wmcz). Die laatste wet gaat nu op de schop, zodat op termijn voor zorginstellingen zaken gaan veranderen. Wat verandert er?

Best veel, zowel op het gebied van de systematiek van de wet als de regels zelf. De systematiek zal voor de grotere zorginstellingen minder interessant zijn – het komt hierop neer dat voor de toepassing van de wet niet langer wordt aangesloten bij de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi, die bepaalt of een instelling verzekerde zorg kan leveren) maar bij de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz, die een veel ruimer bereik heeft). Gevolg is wel dat meer private zorginstellingen gaan vallen onder de nieuwe regels voor medezeggenschap van cliënten. Voor de echt kleine zorgaanbieders (waar minder dan tien personen zorg aanbieden) zal de nieuwe wet echter niet gelden.

Die medezeggenschap zelf verandert ook, evenals de organisatie ervan. Voor wat betreft de medezeggenschap zelf wordt de positie van de cliëntenraad verzwaard; waar die raad nu over bepaalde belangrijke besluiten een verzwaard adviesrecht heeft (waarbij de bestuurder alleen van het advies mag afwijken als de commissie van vertrouwenslieden dat goedkeurt) krijgt de cliëntenraad een recht van instemming; een instemmingsplichtig besluit kan dan (als de cliëntenraad zijn instemming onthoudt) alleen worden genomen als diezelfde commissie oordeelt dat de cliëntenraad onredelijk instemming heeft onthouden, of als het besluit (toch) noodzakelijk om zwaarwegende bedrijfsorganisatorische, -economische of -sociale redenen. De Wmcz neemt hiermee de criteria van de WOR voor instemmingsplichtige besluiten over.

De cliëntenraad kan kwesties voorleggen aan de Ondernemingskamer – dat is het zogenaamde enquêterecht. Enquêteprocedures komen niet enorm vaak voor, maar zijn altijd wel behoorlijk ingrijpend, ook door de voorlopige maatregelen die de Ondernemingskamer kan nemen.

Het wetsvoorstel en de ontwikkelingen in de parlementaire behandeling zijn hier te vinden. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe wet ingaat – vóór die tijd echter is het zaak vast te kijken naar de (nieuwe) medezeggenschap. We houden de ontwikkelingen in de gaten en komen daarop terug!


Arco Siemons is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied zorg.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Nieuwe regels medezeggenschap voor cliënten zorginstellingen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief