icon

Het bevoegd gezag heeft altijd het laatste woord bij de verlening van een omgevingsvergunning

Recent heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) een interessante uitspraak gewezen over een bestemmingsplan in Wassenaar. In dit bestemmingsplan werd bepaald dat wanneer een gebouw is bestemd als “Waarde – cultuurhistorie – karakteristieke of beeldbepalende zaak” er altijd een positief advies van de Commissie Welstand Cultureel Erfgoed of een andere commissie van deskundigen benodigd is voor het verlenen van een omgevingsvergunning.

De Afdeling overweegt dat een dergelijke planregeling, die er in de kern op neerkomt dat het bevoegd gezag nooit een omgevingsvergunning kan verlenen indien de Commissie Welstand Cultureel Erfgoed niet positief heeft geadviseerd over het bouw- of gebruiksvoornemen, in strijd is met het stelsel van de wet. De Afdeling verwijst in dat kader naar artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang bezien met artikel 2.4, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, aangezien in het bestemmingsplan wordt miskend dat het aan het bevoegd gezag is (in dit geval het college van burgemeester en wethouders) om de uiteindelijke afweging te maken of wel of geen vergunning wordt verleend.

Kortom, het bevoegd gezag mag in de beslissing om wel of niet een omgevingsvergunning te verlenen niet op grond van het bestemmingsplan op voorhand gebonden te zijn aan adviezen van externe commissies.


Roos de Grave is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied omgevingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Het bevoegd gezag heeft altijd het laatste woord bij de verlening van een omgevingsvergunning

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief