icon

Dwangakkoord met één schuldeiser mogelijk?

Artikel 287a van de Faillissementswet maakt het mogelijk dat de rechter, op verzoek van een schuldenaar met betalingsproblemen, een onderhands akkoord aan diens schuldeisers oplegt als die weigeren om met dat akkoord in te stemmen. Zo'n akkoord is een schuldregeling die inhoudt dat de schuldeisers afstand doen van hun vordering op de schuldenaar in ruil voor directe betaling van een deel daarvan. Die betaling wordt meestal gefinancierd door een derde partij. Met een akkoord wordt voorkomen dat de schuldenaar failliet gaat of een aanvraag moet doen voor de wettelijke schuldsaneringsregeling.

Toevallig lag recentelijk bij twee verschillende rechtbanken de vraag voor of een schuldenaar de rechter ook kan verzoeken om een dwangakkoord op te leggen dat zich richt op slechts één schuldeiser.

De Rechtbank Den Haag moest oordelen over het verzoek van een schuldenaar om haar ene schuldeiser, de Belastingdienst, te bevelen genoegen te nemen met betaling van 7,88% op diens vordering van € 53.325,00. De rechtbank kwam niet aan een inhoudelijke beoordeling van het verzoek toe omdat volgens haar 'essentieel voor het karakter van een akkoord is dat er (…) meer dan één schuldeiser bij betrokken is'.

De Rechtbank Rotterdam moest oordelen over het verzoek van een schuldenaar om zijn ene schuldeiser, de Rabobank, te bevelen genoegen te nemen met betaling van 25,58% op dier vordering van € 312.668,19. De rechtbank wees dat verzoek toe en overwoog dat 'uit de tekst van de wet (…) niet onomstotelijk [volgt] dat een dwangakkoord (…) alleen kan worden toegewezen in een situatie waarin sprake is van meer schuldeisers waarvan er één of meer niet instemmen met het aangeboden akkoord'.

Kortom: beide rechtbanken beantwoordden de voorliggende vraag precies tegengesteld. Hoewel het in beide gevallen ging om een dwangakkoord in de zin van artikel 287a Faillissementswet, heeft de kwestie een bredere strekking. De vraag of een akkoord met één schuldeiser mogelijk is, kan zich ook voordoen bij andere, buitenwettelijke dwangakkoorden. Het wachten is nu op een hogere instantie, mogelijk de Hoge Raad, die de knoop doorhakt.


Peter Bos is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied contracten.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Dwangakkoord met één schuldeiser mogelijk?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief