Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • wieringa@wieringa.nl
 
Bestuursrecht

Inkoop KEI-software aanbestedingsplichtig?

Het is zover: de digitalisering van de rechtspraak is begonnen. Aangezien ook de digitalisering van het bestuurs(proces)recht aanstaande is, zijn de meeste Nederlandse gemeenten druk met de voorbereidingen om de overgang zo goed mogelijk te laten verlopen.

Stel op tijd de verordening vast!

Mijn kantoorgenote Claudia Koenen benadrukte in een eerdere bijdrage al het belang van gemeenten bij het tijdig vaststellen van een verordening. In een verordening kan bijvoorbeeld worden bepaald dat zienswijzen en bezwaarschriften alleen kunnen worden ingediend op een door de gemeente aangewezen wijze, bijvoorbeeld alleen per e-mail aan bezwaarschriften@gemeente.nl. Doet een gemeente dit niet, dan staat het burgers en ondernemers op grond van de nieuwe voorgestelde afdeling 2.3 van de Awb vrij om naar hartenlust de gemeente te e-mailen en is de gemeente gehouden iedere e-mail te beantwoorden.

KEI - software inkopen

In het kader van de digitalisering van de rechtspraak is door de Raad van de Rechtspraak het beveiligde webportaal ‘Mijn Rechtspraak’ ontwikkeld, niets meer dan een website waarop gemeenten, advocatenkantoren en rechters kunnen inloggen om informatie over lopende zaken te bekijken. Omdat telkens op een website inloggen onhandig en foutgevoelig is, zeker bij een groot aantal dossiers waaraan meerdere werknemers werken, wordt door de Rechtspraak ook de mogelijkheid geboden om een zogenaamde ‘systeemkoppeling’ te leggen tussen de servers van de Rechtspraak en de servers van gemeenten/advocatenkantoren. Op deze manier worden de gegevens van de Rechtspraak direct tussen beide systemen verwerkt, hetgeen sneller, veiliger en minder foutgevoelig is.

De meeste gemeenten zullen van deze mogelijkheid gebruik gaan maken. Gemeenten dienen er echter op bedacht te zijn dat de aanschaf van deze software in veel gevallen aanbestedingsplichtig is. Softwarecontracten worden vaak afgesloten voor een lange looptijd, als gevolg waarvan hoge bedragen met de ICT inkoop gemoeid zijn. Bovendien kopen sommige gemeenten gezamenlijk in, waardoor het bedrag waarvoor wordt ingekocht nog sneller oploopt.

Daarnaast hebben gemeenten over het algemeen beperkte kennis van deze specifieke ICT-markt en van de te leveren producten en diensten. Niet verwonderlijk, aangezien de ICT-markt continu in beweging is en de technologische ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen. Hierdoor is ook de inkoopbehoefte van gemeenten voortdurend aan verandering onderhevig, waardoor inkopers het als lastig ervaren de opdracht te beschrijven, (toekomstbestendige) specificaties op te stellen, de juiste aanbestedingsprocedure te kiezen en goede afspraken te maken over zaken als informatiebeveiliging, vendor lock-in en de (tijdelijke) inhuur van ICT-personeel.

Voor het bepalen van de inkoopstrategie is een goede kennis van de markt en het aanbestedingsrecht noodzakelijk. Het maken van fouten kan de gemeente schade berokkenen en er in het ergste geval voor zorgen dat het hele inkoopproces opnieuw moet.

Wieringa Advocaten is goed voorbereid op de overgang naar een digitale overheid en organiseert hierover verschillende cursussen voor advocaten, overheids- bedrijfsjuristen. Meer weten over digitalisering van het bestuursrecht en het inkopen van software? Neem vrijblijvend contact op.

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Björns recente berichten

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten