icon

Eén van de weinige nieuwsbrieven die ik iedereen aanraad

Stelt u het zich voor: de buren die een uitbouw willen realiseren, een drukbezocht evenement in uw straat, een nieuw gebouw pal voor uw woning of bedrijf, of het café naast u dat haar openingstijden wil verruimen. Het zijn slechts een aantal voorbeelden van situaties waarop u wellicht enige invloed zou willen hebben.

Het feit dat voor de meeste van deze activiteiten een vergunning aangevraagd dient te worden, geeft belanghebbenden (kort gezegd: omwonenden of in de omgeving gevestigde bedrijven) de kans om hiertegen op te komen. De vergunningen worden namelijk bij besluit verleend, en tegen een besluit kan bezwaar worden ingesteld.

Termijn voor bezwaar

Het maken van bezwaar is aan een fatale termijn gebonden. Voor de meeste besluiten is deze termijn zes weken ‘na bekendmaking’ van het besluit. Wanneer het bezwaarschrift niet binnen de termijn is ingediend, is het niet-ontvankelijk. Het bezwaar wordt dan inhoudelijk niet beoordeeld.

Voor zowel bedrijven als particulieren is het daarom zaak de bekendmakingen over de eigen buurt in de gaten te houden. Dit kan door regelmatig de website van de gemeente te bezoeken of de regionale krantjes te bestuderen. Erg leuk werk is dit natuurlijk niet.

In de praktijk

Het komt daarom in de praktijk regelmatig voor dat belanghebbenden pas merken dat er een vergunning is verleend als de vergunde activiteit al wordt uitgevoerd. Dit kan problemen opleveren, aangezien de vergunning dan al onherroepelijk kan zijn.

Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat er een omgevingsvergunning voor bouwen wordt verleend en er pas in de zevende week na de bekendmaking van het besluit wordt gestart met de daadwerkelijke bouwwerkzaamheden. Als belanghebbenden dan voor het eerst te weten komen dat er een omgevingsvergunning is verleend, is het besluit al onherroepelijk en staan zij voor een voldongen feit.

Blijf op de hoogte

Gelukkig is er een eenvoudige manier om op de hoogte te blijven van de besluiten die voor u relevant kunnen zijn. Wanneer u zich inschrijft voor deze nieuwsbrief van de overheid, ontvangt u kosteloos een e-mail als er een besluit bekend is gemaakt dat betrekking heeft op uw buurt. Zo kunt u (desgewenst) altijd tijdig actie ondernemen.

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande vragen? Neem dan gerust contact op met één van onze gespecialiseerde advocaten.


Björn Mulder is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Eén van de weinige nieuwsbrieven die ik iedereen aanraad

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief