icon

Onafhankelijke geschilleninstantie Zorgcontractering

De Onafhankelijke geschilleninstantie Zorgcontractering is sinds 2 juni 2016 operationeel.

De geschilleninstantie is ingesteld door de Vereniging Zorgverzekeraars Nederland en 25 branche- en beroepsorganisaties. Vanaf nu kunnen zorgverzekeraars en zorgaanbieders bij een geschil over contractering zich wenden tot het Nederlands Arbitrage Instituut, waar de geschilleninstantie is ondergebracht.

De geschilleninstantie is een laagdrempelig alternatief voor een procedure bij de civiele rechter. Er zijn verschillende procedures mogelijk: mediation, bindend advies of arbitrage.

Men kan per direct terecht met de beslechting van geschillen over de contractering van zorg in de Zorgverzekeringswet en aanvullende verzekeringen. Per 1 april 2017 kunnen ook geschillen over de contractering van zorg in de Wet langdurige zorg aan de geschilleninstantie worden voorgelegd.

De aanleiding voor het instellen van deze geschilleninstantie was het pakket aan maatregelen dat de minister van Volksgezondheid, welzijn en sport had aangekondigd in februari 2015: kwaliteit loont in de zorg. Daarmee wordt langs de weg van kwaliteitsverbetering een aanzienlijk besparing op de zorgkosten gerealiseerd. Kern van de maatregelen is dat het voor patiënten, zorgverleners en verzekeraars lonender wordt om te kiezen voor de beste zorg. Daarnaast wordt de positie van de patiënt versterkt en het evenwicht in de sector hersteld. Bij die maatregelen staat het oplossingsvermogen van partijen zelf voorop.

De branche- en beroepsorganisaties van uitvoerders van de Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg en de Vereniging Zorgverzekeraars Nederland hebben op 2 juni 2016 het convenant gesloten tot instelling van de Onafhankelijke geschilleninstantie Zorgcontractering.

De uitgangspunten van het convenant zijn:

  • Partijen kunnen kiezen om hun geschil voor te leggen aan de geschilleninstantie of aan de gewone rechter;
  • Naast individuele zorgverzekeraars en zorgaanbieders, kunnen ook brancheorganisaties zich tot de geschilleninstantie wenden;
  • In eerste instantie wordt een geschil voorgelegd aan een mediator van de geschilleninstantie;
  • Indien mediaition niet gepast lijkt of niet tot een oplossing leidt, kan worden gekozen tussen bindend advies of arbitrage;
  • Voor complexe zaken wordt “zwaarder maatwerk” geboden;
  • Gestreefd wordt naar een korte doorlooptijd met behoud van kwalitatieve en procedurele zorgvuldigheid;
  • De kosten worden bij de in het ongelijk gestelde partij in rekening gebracht; (niet duidelijk is wie betaalt indien mediation tot een oplossing leidt)
  • Het wordt betaalbaard(er) gemaakt voor kleine zorgaanbieders;
  • Het functioneren van de geschilleninstantie wordt binnen twee jaar geëvalueerd.

Men kijkt uit naar de eerste geschillen die vanaf nu kunnen worden voorgelegd.


Maartje Oliemans-Ouwehand is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied zorg.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Onafhankelijke geschilleninstantie Zorgcontractering

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief