icon

Algemene voorwaarden, een inleiding

Deze blog is onderdeel van de Serie Algemene voorwaarden.

Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, dat gaat over verbintenissen in het algemeen, kent een aparte afdeling over algemene voorwaarden; de artikelen 6:231 en verder. Hoewel algemene voorwaarden in beginsel ‘gewoon' onderdeel zijn van een overeenkomst, is deze aparte plaats terecht. Het karakter van algemene voorwaarden is net anders dan van de ‘rest' van een overeenkomst en van algemene voorwaarden wordt veelvuldig gebruikt gemaakt in het handelsverkeer.

Algemene voorwaarden zijn niet opgesteld voor een specifiek geval, dit komt al direct tot uiting in de definitie van algemene voorwaarden (artikel 6:231, aanhef sub a BW): ‘onder algemene voorwaarden wordt verstaan: een of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van bedingen die de kern van de prestaties aangeven, voor zover deze laatstgenoemde bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd.'

Bij algemene voorwaarden gaat het, kort gezegd, dus om bepalingen die vaker dan eens gebruikt zullen worden en niet de kern van de prestaties aangeven. Om een vereenvoudigd voorbeeld te geven in geval van de koop van een televisie: de soort televisie en de prijs die daarvoor betaald moeten worden, betreffen de kern van de prestaties en de bedingen daarover zijn dan ook geen algemene voorwaarden. Deze bedingen kunnen wel in de algemene voorwaarden worden opgenomen, maar zijn dan geen algemene voorwaarden en de wettelijke bepalingen met betrekking tot algemene voorwaarden zijn daarop niet van toepassing. In dit verband kan wel van algemene voorwaarden worden gesproken als het gaat om het volgende: wanneer de koopprijs betaald moet worden, wanneer de televisie geleverd moet worden en wanneer de garantie verloopt.

Twee andere termen die veelvuldig terugkomen als het om algemene voorwaarden gaat, zijn de ‘gebruiker' en de ‘wederpartij'. De gebruiker is de partij van wie de algemene voorwaarden afkomstig zijn, de andere partij is de wederpartij. In het geval van koop door een consument, zal de verkopende partij de gebruiker van algemene voorwaarden zijn en de consument de wederpartij. In het handelsverkeer is dat lang niet altijd het geval, en gebruiken vaak inkopers én verkopersalgemene voorwaarden. Welke voorwaarden dan van toepassing zijn, zal later in deze serie aan de orde komen. De termen gebruiker en wederpartij zullen in deze serie consequent gebruikt worden.

Overigens worden algemene voorwaarden zeker niet alleen bij koopovereenkomsten gebruikt. Ook in de dienstverlening komen deze vaak terug; verzekeraars en advocatenkantoren maken er ook gebruik van. Bij arbeidsovereenkomsten kan echter geen gebruik worden gemaakt van algemene voorwaarden. Artikel 6:245 BW sluit de toepasselijkheid van de afdeling over algemene voorwaarden voor die categorie overeenkomsten in ieder geval uit.

In het BW zijn veel bijzondere regels opgenomen voor het gebruik van algemene voorwaarden waarbij de wederpartij een consument is. Het gebruik van algemene voorwaarden, en de inhoud van die voorwaarden, is dan aan veel regels gebonden. Voor ondernemers is het dan ook zaak er voor te zorgen, indien zaken wordt gedaan met consumenten, daar rekening mee te houden zodat bepalingen uit de algemene voorwaarden naderhand niet nietig of vernietigbaar blijken te zijn.

Maar ook in relaties tussen ondernemingen kan er een hoop misgaan bij het gebruiken van algemene voorwaarden. Het is dan ook altijd zaak om bij het opstellen en gebruiken van algemene voorwaarden, juridisch deskundige bijstand in te schakelen, om onaangename verrassingen te voorkomen!


Geert Schnitzler is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied contracten.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Algemene voorwaarden, een inleiding

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief