icon

Geen contractvereiste in Tariefbeschikking Huisartsenzorg en Multidisciplianire zorg

Op 1december 2015 deed het College van Beroep voor het bedrijfsleven beroep (CBb) uitspraak in een door de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPH) ingesteld beroep tegen de Tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor de huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg voor het jaar 2015.

Het CBb heeft onder meer geoordeeld dat het contractvereiste in de Tariefbeschikking een handelen in strijd met artikel 13 van de Zorgverzekeringswet oplevert en dat het daarmee een inbreuk maakt op de vrije artsenkeuze van de verzekerde patiënt.

Uit de artikelen 35, eerste lid, onder d, en 38, tweede lid, Wet marktordening gezondheidszorg vloeit voort dat zorgaanbieders geen tarief in rekening mogen brengen voor een andere prestatie dan in de prestatiebeschrijving aangeduid. Dat heeft tot gevolg dat indien een prestatie geleverd is waarvoor op basis van de tariefbeschikking een contractvereiste geldt, de huisarts zonder contract voor die prestatie geen tarief in rekening mag brengen. Dat betekent dat de prestaties die alleen in rekening mogen worden gebracht als de huisarts is gecontracteerd, niet geleverd kunnen worden aan de verzekerde patiënt indien de huisarts niet is gecontracteerd.

De huisarts zal echter alle zorg (binnen redelijke grenzen) waar de betrokken verzekerde behoefte aan heeft, dienen te verrichten. Iedereen moet een arts kunnen kiezen die hij vertrouwt. Dat beginsel wordt gefrustreerd als de gekozen arts bepaalde behandelingen niet in rekening mag brengen. Hij zal die prestatie dan ook niet willen leveren.

Op dit punt heeft het CBb het beroep daarom gegrond verklaard.

Deze uitspraak is definitief, het CBb is de eindrechter in deze zaak. De NZa moet nu een nieuw besluit nemen met inachtneming van deze uitspraak.


Sabine Hirdes is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied zorg.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Geen contractvereiste in Tariefbeschikking Huisartsenzorg en Multidisciplianire zorg

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief