icon

De dwangsom en uitleg-uitspraken door het Benelux Gerechtshof

Het Benelux Gerechtshof, dat bevoegd is kennis te nemen van vragen van uitleg van de Eenvormige Wet betreffende de dwangsom van 26 november 1973 heeft de laatste jaren meerdere antwoorden op toepassing en uitleg vragen van de Eenvormige Wet gegeven. De Eenvormige Wet is in onze wet geïmplementeerd in art. 611 a Rv en verder.

In een recent gepubliceerde uitspraak (NJ 2014/213) is bevestigd dat de eerder door het Benelux Gerechtshof geformuleerde regels ook gelding hebben voor gedingen ten overstaan van de bestuursrechter, en dat een bevel van de bestuursrechter aan een bestuursorgaan om binnen een bepaalde termijn te beslissen als ‘hoofdveroordeling’ in de zin van art. 611a Rv kan worden beschouwd, met als gevolg dat een door de rechter aan het bestuursorgaan gegunde termijn als een uitvoeringstermijn moet worden aangemerkt.

De grondslag van deze uitspraak is gelegen in twee eerdere arresten van het Benelux Gerechtshof (NJ 2003/675 en NJ 2011/235) waarin de uitleg van art. 1 lid 3 en 4 van de Eenvormige Wet (art. 611 a lid 3 en 4 Rv) centraal staat. In het oudste arrest oordeelde het Benelux Gerechtshof dat onderscheid moet worden gemaakt tussen de termijn die de rechter kan toekennen voor de uitvoering van de hoofdveroordeling (uitvoeringstermijn) en de termijn die overeenkomstig art. 611 a lid 4 Rv ertoe strekt de schuldenaar nog enige tijd gelegenheid te geven de veroordeling na te komen zonder dat de niet nakoming verbeurte van een dwangsom tot gevolg heeft (respijttermijn). De uitvoeringstermijn vangt aan vanaf het moment dat de uitspraak met de dwangsomveroordeling is gedaan, de respijttermijn gaat pas in na betekening van de uitspraak. In het in 2011 gepubliceerde arrest bepaalt het Benelux Gerechtshof dat de termijn waarbinnen aan de veroordeling moet zijn voldaan als een uitvoeringstermijn en niet ook als een respijttermijn moet worden opgevat. Het is aan de rechter te bepalen of naast een uitvoeringstermijn ook een respijttermijn wordt toegekend.


Sabine Hirdes is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied contracten.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
De dwangsom en uitleg-uitspraken door het Benelux Gerechtshof

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief