icon

Een praktische tip ten aanzien van het noemen van een betaaldatum op facturen

Indien u kwalificeert als een partij die diensten verricht en/of producten levert, in ruil voor een tegenprestatie, namelijk betaling van geld, is deze weblog mogelijk interessant voor u.

Wanneer u voor de betaling van uw diensten/levering van producten facturen verstuurt, noemt u op die facturen zeer waarschijnlijk ook een betalingstermijn. Die betalingstermijn is natuurlijk bedoeld als een aansporing tot spoedige betaling, en bovendien verkeert men doorgaans in de veronderstelling dat bij uitblijven van betaling binnen die gestelde termijn, de wederpartij van rechtswege in verzuim is komen te verkeren (art. 6:83 sub a BW). Dit laatste heeft voordelen voor u als schuldeiser.Indien een wederpartij in verzuim is, treden allerhande mogelijkheden voor de schuldeiser in werking, zoals de mogelijkheid tot ontbinding van de overeenkomst of het vorderen van schadevergoeding (behoudens overmacht aan de zijde van de wederpartij/schuldenaar). Daarnaast geldt dat als de wederpartij bij een handelsovereenkomst in verzuim verkeert, wettelijke rente is verschuldigd vanaf de dag na het verstrijken van de termijn.

Maar het ligt toch wel net iets anders. Wanneer u uitsluitend op uw factuur een betalingstermijn vermeldt, zonder dat deze kwalificeert als een “voor voldoening bepaalde termijn” – zoals de wettekst luidt – dan geldt het voorgaande niet. Een betalingstermijn heeft pas de functie van “fatale” wettelijke termijn indien deze is overeengekomen tussen u en uw wederpartij. Een logische manier om een betalingstermijn overeen te komen is die op te nemen in de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de verbintenissen, maar zeker ook is aanbevelenswaardig om in uw algemene voorwaarden fatale betalingstermijnen te regelen. In het laatste scenario is het wel weer zaak om overeen te komen dat die voorwaarden tussen u en uw wederpartij van toepassing zijn, zodat zij uw rechtsverhouding ook daadwerkelijk beheersen.


Sabine Hirdes is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied contracten.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Een praktische tip ten aanzien van het noemen van een betaaldatum op facturen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief