icon

Hoe zat het ook al weer: verbintenissen en het tenietgaan ervan

Een verbintenis is de verplichting van een schuldenaar jegens een schuldeiser. De verbintenis is de belangrijkste soort vermogensrechtelijke verplichting. Verbintenissen kunnen slechts ontstaan indien dit uit de wet voortvloeit, zo blijkt uit artikel 1 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Met kan denken aan de overeenkomst (de belangrijke bron van verbintenissen), de verbintenis tot schadevergoeding uit wanprestatie of onrechtmatige daad of bijvoorbeeld onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking.

Een verbintenis is dus een verplichting die op de schuldenaar rust. In het geval iemand een partij goederen koopt, rust op hem als koper de verplichting (en dus de verbintenis die hij is aangegaan) om de koopsom te betalen. Op de verkoper rust de verplichting om de goederen te leveren. Bij een koop is er dus sprake van twee verbintenissen, de koopsom betalen en het leveren van de goederen. Voor de schuldenaar is het van belang dat hij van zijn verplichting bevrijd kan worden. Een normale wijze van bevrijding is het nakomen van zijn verplichting. Door nakoming gaat een verbintenis teniet.

Andere wijzen van tenietgaan van verbintenissen zijn er ook. Zo kan men verrekenen; dan gaan door een verklaring van de schuldenaar de over en weer aan elkaar beantwoordende prestaties tot hun gemeenschappelijke beloop teniet. Men kan ook afstand doen van zijn recht, een vervaltermijn kan in werking zijn getreden of er kan sprake zijn van vermenging, waarbij de hoedanigheden van de schuldeiser en schuldenaar in één persoon worden verenigd.

Mocht voor u onduidelijk zijn of in uw geval verbintenissen al dan niet teniet zijn gegaan of u andere vragen hebben die met dit onderwerp samenhangen, dan adviseren wij u daar graag over.


Rosemarie Franken is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied contracten.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Hoe zat het ook al weer: verbintenissen en het tenietgaan ervan

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief