icon

Scherpere regels voor fusies in de zorg

Minister Schippers is weer een stap dichterbij invoering van de door haar voorgestelde zorgspecifieke fusietoets. Afgelopen vrijdag stemde de ministerraad namelijk in met het wetsvoorstel waarin de regels rondom het signaleren van financiële problemen van zorginstellingen en schaalvergroting in de zorg worden aangescherpt. Waaronder dus genoemde fusietoets, die zal worden uitgevoerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Daarbij zal de NZa de fusie beoordelen op risico's voor de kwaliteit en bereikbaarheid van de zorg, waarbij in het bijzonder gedacht wordt aan de bereikbaarheid van spoedeisende hulp, crisisopvang binnen de GGZ alsmede acute verloskunde. Een ander aandachtspunt voor de NZa is de zorgvuldigheid van het fusieproces. Precieze invulling van deze regels zal duidelijk worden op het moment dat het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer wordt ingediend; op dit moment is eerst nog de Raad van State gevraagd om hierover advies uit te brengen.

De Tweede Kamer zal het voorstel van minister Schipper naar alle waarschijnlijkheid omarmen, en tegelijk zeer kritisch beoordelen of hiermee voldoende tegemoet wordt gekomen aan de gevaren die zij ziet in de verwachte fusiegolf. Zo werd in oktober van dit jaar nog een motie aangenomen waarin de regering werd gevraagd een moratorium in te stellen op fusies in de zorgsector tot het moment dat de inspraak van patiënten en personeel voldoende is geregeld.

Minister Schippers heeft laten weten dat de juridische mogelijkheden voor een dergelijk moratorium ontbreken, en dat zij ook niet voornemens is om een wet voor te bereiden waarin hierin alsnog wordt voorzien.

Kortom, gedurende de behandeling van de fusietoets zullen fusies in de zorg nog wel met grote regelmaat binnen en buiten het parlement onderwerp van gesprek zijn. Daarbij zal ook aandacht bestaan voor het in de motie genoemde onderwerp voor inspraak van patiënten en werknemers, dat overigens veelal – in ieder geval formeel – wel zal zijn geregeld.
Bijvoorbeeld naar aanleiding van de voorgenomen fusie van de Amsterdamse ziekenhuizen OLVG en Sint Lucas Andreas. Zij legden dat voornemen inmiddels voor aan hun interne adviesraden. De nieuwe zorgspecifieke fusietoets zal mogelijk ook van toepassing kunnen gaan zijn op dergelijk reeds nu voorgenomen, maar op de lange termijn te realiseren fusies. Of dat zo is, is afhankelijk van de snelheid van afhandeling van het wetsvoorstel, alsmede van hetgeen hierover bij inwerkingtreding wordt bepaald.

Het is tijdens de onderhandelingen over zo”n fusie dus vooralsnog niet helemaal duidelijk met welke scherpere fusieregels men te zijner tijd wellicht te maken krijgt, en of dit nog tot belemmeringen leidt. Mogelijk valt dat laatste wel mee, en anders is – als het goed is – ook op dit punt voorzien in een goede regeling in het contract.


Femke van Ooijen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied zorg.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Scherpere regels voor fusies in de zorg

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief