icon

Care & financiering vastgoed: alle zeilen bij in aanloop naar NHC

Het huisvestingsdossier is hot; vanaf 1 januari 2012 wordt ook de caresector zelf verantwoordelijk voor de financiering van hun vastgoed. En omdat de ingangsdatum deze zomer pas werd vastgesteld (al hing invoering al vanaf 2009 in de lucht), is het sindsdien zaak de vastgoedportefeuille, en de waardering hiervan op de balans, grondig maar met name snel onder de loep te nemen. Alle nieuwsberichten overziend zijn de meeste instellingen hier nu volop mee bezig.

Het wordt spannend. Een wijziging als deze brengt risico’s maar ook kansen met zich: wat is straks het cijfer onder aan de streep? Is de vastgoedportefeuille dusdanig ingericht, dat alle kosten ruimschoots zijn gedekt door de normatieve huisvestingscomponent (NHC) en er mogelijk zelfs extra gelden beschikbaar komen voor de zorg?

Of, en dat risico wordt groter geacht, is deze portefeuille zodanig dat de lasten te zwaar worden? Met name omdat het vastgoed ook op een andere wijze gewaardeerd zal moeten worden: afschrijving zal plaats gaan vinden op basis van economische levensduur. Dit betekent dat de afschrijvingstermijn kan worden ingekort van 50 naar 30 jaar. En last but no least, moet ook al rekening worden gehouden met de scheiding van wonen en zorg voor de zorgzwaartepakketten 1 en 2 per 2014. Eventuele financiële gevolgen van deze laatste maatregel (bijvoorbeeld als gevolg van – extra – afwaardering) komen als gevolg van de invoering van de NHC voor rekening van de instelling zelf.

Kortom, er komt nogal wat af op de instellingen voor langdurige zorg. Voor de korte termijn kunnen de volgende aandachtspunten worden meegegeven.

Inventarisatie van de mogelijkheden van de compensatieregeling voor Immateriële Vaste Activa (IVA). Bepaalde kosten die nog op de balans voorkomen, zoals met betrekking tot asbest/sloop en oude plankosten, kunnen in 2011 nog worden aangemeld voor nacalculatie.

Eventuele afwaardering wegens hantering van de bedrijfswaarde in plaats van de boekwaarde, dient in de jaarrekening van 2011 te worden verwerkt. Dit vraagt om extra aandacht bij de voorbereiding van die jaarstukken.

Een check van alle bestaande huurcontracten op looptijd en mogelijkheden van wijziging en beëindiging, opdat mogelijkheden tot relatief eenvoudige aanpassing aan huisvestingsbehoefte niet onbenut blijven.

Het kan lonen om bouwprojecten naar voren te halen; hoe eerder er wordt gebouwd, des te meer er nog wordt vergoed via het oude systeem van nacalculatie (in 2012 90% van de huidige vergoeding, in 2013 80%, naar 0% in 2018). Daar komt bij dat tijdelijke huisvesting daar ook nog in meeloopt, maar niet wordt betrokken in de NHC.

Vanzelfsprekend denken wij graag mee bij de uitwerking van deze en andere onderwerpen. In de aanloop naar 2018, het moment van volledige toepasselijkheid van de NHC als onderdeel van een integrale (en onderhandelbare) vergoeding, zullen er nog veel knopen moeten worden doorgehakt. Denk daarbij ook aan advies over strategische beslissingen over eigendom, (ver)koop en (ver)huur van zorgvastgoed.


Femke van Ooijen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied zorg.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Care & financiering vastgoed: alle zeilen bij in aanloop naar NHC

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief