icon

Mogelijkheden opzeggen duurovereenkomst

De Hoge Raad heeft in een arrest van 28 oktober jl. de bestaande lijn in de jurisprudentie over de mogelijkheid een duurovereenkomst op te zeggen bevestigd.

Hoe zat het ook al weer?

De hoofdregel is dat een duurovereenkomst in beginsel opzegbaar is, tenzij is voorzien in een speciale regeling in wet of de overeenkomst zelf. Op de hoofdregel bestaat uiteraard een uitzondering:

De eisen van redelijkheid en billijkheid kunnen in verband met de aard en in de inhoud van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval meebrengen dat opzegging slechts mogelijk is, indien een voldoende zwaarwegende grond voor opzegging bestaat.
Omstandigheden voor de noodzaak van het aandragen van een voldoende zwaarwegende grond voor opzegging kunnen er bijvoorbeeld uit bestaan dat de andere partij in bijzon-dere mate in de bedrijfsvoering afhankelijk is van de voortzetting van de duurovereenkomst.

In deze recente zaak achtte de Hoge Raad het niet noodzakelijk dat de Gemeente De Ronde Venen een zwaarwegende grond aandroeg voor de opzegging van de duurover-eenkomst met energieleverancier Eneco.

De eisen van redelijkheid en billijkheid kunnen in verband met de aard en in de inhoud van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval meebrengen dat een bepaalde opzegtermijn in acht moet worden genomen of dat de opzegging gepaard moet gaan met het aanbod tot betaling van een (schade)vergoeding.

In deze zaak vond de Hoge Raad een langere opzegtermijn of schadevergoeding niet nodig. Dit was wellicht anders geweest indien Eneco had aangevoerd dat bepaalde gedane investeringen nog moeten worden terugverdiend, of dat in de bedrijfsvoering geen rekening was gehouden met toekomstige (verleggings)kosten of anderszins tijd of kosten kwijt te zijn met de omschakeling naar de nieuwe situatie die door de opzegging ontstaat.

De conclusie is dus samengevat dat opzeggen van duurovereenkomsten mogelijk is, tenzij omstandigheden aan de zijde van de ene partij vergen dat er aan de zijde van de andere partij een zwaarwegende grond bestaat tot opzegging. En als opzegging mogelijk is, moet tevens worden bekeken of gelet op de omstandigheden een ruime opzegtermijn en/of betaling van schadevergoeding noodzakelijk zijn.


Annejet Lamme is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied contracten.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Mogelijkheden opzeggen duurovereenkomst

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief