icon

Medisch-specialistische zorg in 20/20

Hoe ziet de toekomst van het ziekenhuislandschap eruit? Welke ontwikkelingen spelen er op dit moment rond de medisch specialistische zorg en hoe ziet deze zorg er idealiter in 2020 uit? Op die vragen geeft de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg antwoord in het onlangs verschenen advies “Medisch-specialistische zorg in 20/20”.

De Raad signaleert twee grote uitdagingen:
– een sterk stijgende zorgvraag en beperkte financiële ruimte;
– een sterk toenemende druk op kwaliteit van zorg en transparantie.

Om deze uitdagingen te hoofd te bieden, wordt een andere ordening van medisch-specialistische zorg noodzakelijk geacht: zorg dichtbij als het kan en ver weg als het moet. Ziekenhuizen moeten keuzes maken in hun functieprofiel, en worden onderdeel van een zorgnetwerk waar ook altijd een universitair medisch centrum (UMC) of topklinisch ziekenhuis onderdeel van is.

Het eerder dit jaar gesloten Hoofdlijnenakkoord is een eerste stap; ook hierin zijn de gewenste structuurveranderingen tot uitdrukking gebracht. Decentralisatie van hoogvolume, laagcomplexe medisch-specialistische zorg die verantwoord in de eerste lijn kan worden aangeboden, met daartegenover concentratie van laagvolume, complexe zorg. Een ontwikkeling die – zo merken wij ook in onze praktijk – langzaam maar zeker steeds meer vorm begint te krijgen.

Bij het onderzoeken van de mogelijkheden van specialisatie, en daarmee samenhangende samenwerking met andere zorgaanbieders, komt op enig moment ook de vraag op tafel welke juridische vorm deze samenwerking zal krijgen. Hiervoor zijn verschillende varianten denkbaar; personele unie, juridische fusie, vennootschap onder firma, coöperatie of een besloten vennootschap. De rechtsvorm die voor de ene situatie passend is, is dat niet per definitie voor de volgende.

De gewenste zeggenschap van alle betrokken partijen kan op vele manieren worden verankerd. Wanneer daarover een principeakkoord bestaat, alsmede over het gewenste doel en ieders bijdrage daaraan, dan kan vervolgens in veel gevallen vrij eenvoudig op basis van alle omstandigheden worden vastgesteld in welke vorm de samenwerking dient te worden gegoten voor het meest optimale resultaat. Alle relevante onderwerpen, zoals governance, vastgoed, behandelcapaciteit, personeel, financiering en afrekening, kwaliteitssystemen, Mededingingswet, medezeggenschap en BTW, komen daarbij aan de orde.
Wij denken graag met u mee.


Femke van Ooijen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied zorg.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Medisch-specialistische zorg in 20/20

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief