icon

Consumentenbescherming ook voor personen die handelen in uitoefening van beroep of bedrijf?

Als consument wordt u op verschillende manieren beschermd tegen partijen die met u een overeenkomst willen sluiten. Zo is er een zwarte en grijze lijst in de wet opgenomen die de consument beschermen tegen (vermoedelijk) onredelijk bezwarende bedingen in algemene voorwaarden van de partij die met de consument een overeenkomst wil sluiten. Ook is de Colportagewet in het leven geroepen om consumenten te beschermen tegen agressieve verkoopmethoden. Op deze manier worden de huis-aan-huisverkoop en de verkoop op straat aan regels onderworpen. De consument krijgt bijvoorbeeld acht dagen de tijd om op een overhaast genomen aankoopbeslissing terug te komen. Vanuit Europese regelgeving is een Richtlijn Oneerlijke Bedingen opgenomen, die de consument dient te beschermen.

Deze bescherming geldt dus voor consumenten. Onder consumentenkoop wordt in de wet verstaan: de koop met betrekking tot een roerende zaak, elektriciteit daaronder begrepen, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

Er is een mogelijkheid voor anderen dan consumenten om zich op bijvoorbeeld de Colportagewet te beroepen. Zij scharen zich dan onder de zogenoemde reflexwerking van deze wet. Wel moeten zij hierbij aantonen dat zij geen andere positie dan een consument innemen, ook al zouden zij handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf. Zij dienen dus even 'onwetend' te zijn als een consument. Veelal hebben personen die zich op deze reflexwerking beroepen toch meer kennis uit hoofde van hun beroep of bedrijf. Daarnaast kan ook meespelen of de verkoper langs het adres is geweest waar het bedrijf is gevestigd of bij het woonadres van de persoon die zich op de reflexwerking beroept.

Onlangs hebben twee vennoten getracht zich op deze reflexwerking te beroepen in het kader van hun vennootschap onder firma. De vof had een overeenkomst gesloten met een bedrijf dat informaticaprestaties leverde. De vennoten wilden binnen zeven dagen van deze overeenkomst af, maar het bedrijf liet weten dat het alleen mogelijk was onder de voorwaarden die in de overeenkomst stonden vermeld, waarbij de vennoten 60% van de waarde van de overeenkomst dienden te betalen.

De rechter heeft geoordeeld dat de vennoten zich niet op de reflexwerking van de Colportagewet konden beroepen en evenmin op de Richtlijn Oneerlijke Bedingen. Niet was gebleken van een materiële gelijkstelling aan consumenten, aangezien de vennoten een overeenkomst hadden gesloten die binnen hun deskundigheid als ondernemer viel en zij op hun werkadres werden benaderd. Tevens was de omvang van de vof niet te vergelijken met een onderneming van een kleine zelfstandige. De bescherming op grond van de Richtlijn Oneerlijke Bedingen kwam hun niet toe, aangezien zij in de uitoefening van hun bedrijf hebben gehandeld en dat valt niet aan te merken als consument in de zin van die richtlijn.

Bedenk dus goed in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf dat als u wordt benaderd door agressieve verkopers, een beroep op de reflexwerking niet immer geldt en u dus gebonden blijft aan de overeenkomst.


Rosemarie Franken is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied contracten.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Consumentenbescherming ook voor personen die handelen in uitoefening van beroep of bedrijf?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief