icon

Schriftelijke overeenkomsten nu ook elektronisch

In een eerdere weblog beschreven wij al dat een aantal artikelen in onze wetgeving is gewijzigd om meer ruimte te bieden aan de mogelijkheden van het elektronisch verrichten van rechtshandelingen of het elektronisch sluiten van overeenkomsten.

Met betrekking tot het sluiten van elektronische overeenkomsten is artikel 6:227a BW ingevoerd. In lid 1 van dit artikel worden de eisen genoemd waaraan een overeenkomst die voorheen uitsluitend in schriftelijke vorm kon worden gesloten, moet voldoen indien deze langs elektronische weg tot stand komt.

Lid 1 van het artikel luidt als volgt:

1. Indien uit de wet voortvloeit dat een overeenkomst slechts in schriftelijke vorm geldig of onaantastbaar tot stand komt, is aan deze eis tevens voldaan indien de overeenkomst langs elektronische weg is totstandgekomen en:
a. raadpleegbaar door partijen is;
b. de authenticiteit van de overeenkomst in voldoende mate gewaarborgd is;
c. het moment van de totstandkoming van de overeenkomst met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld;
d. de identiteit van partijen met voldoende mate van zekerheid kan worden vastgesteld.

De tekst van deze bepaling doet vermoeden dat dit artikel uitsluitend geldt voor verbintenisscheppende overeenkomsten. De wetgever heeft in de wetgeschiedenis bij dit artikel echter de deur open gezet voor vele rechtshandelingen die onder de werking van dit artikel zouden kunnen vallen.

Verder lijken de gestelde eisen streng. Hierover heeft de wetgever echter nadrukkelijk gezegd dat er zo veel mogelijk gelijkstelling moet komen van het elektronisch verkeer met het schriftelijk verkeer, dus dat in die zin de soep niet zo heet moet worden gegeten.

Wordt vervolgd: de – ook juridische interessante – opmars van internet.


Sabine Hirdes is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied contracten.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Schriftelijke overeenkomsten nu ook elektronisch

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief