icon

Is het voldoende dat mijn algemene voorwaarden op internet staan en via Google te vinden zijn?

Hoofdregel voor het van toepassing zijn van algemene voorwaarden is dat de gebruiker deze vóór of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand heeft gesteld. De wederpartij (in spe) moet weten, althans kunnen weten, waar zij aan toe is wanneer zij de overeenkomst aangaat.

Op deze hoofdregel bestaan uitzonderingen, ook ingegeven door de opmars van het internet. Zo is het onder omstandigheden mogelijk, als een overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, de algemene voorwaarden elektronisch te sturen vóór of bij het sluiten van de overeenkomst. Als dat niet mogelijk is, moet vóór het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij bekend worden gemaakt waar de voorwaarden elektronisch te vinden zijn en moet worden medegedeeld dat de voorwaarden op verzoek zullen worden gezonden. Sinds 1 juli 2010 kunnen ook bij een niet-elektronische overeenkomst algemene voorwaarden elektronisch ter hand worden gesteld. Voorwaarde daarvoor is de uitdrukkelijke instemming van de wederpartij.

In een recent arrest van de Hoge Raad kwam de vraag aan de orde of aan de eis van terhandstelling van de algemene voorwaarden was voldaan. De overeenkomst was niet via elektronische weg tot stand gekomen en de gebruiker had de voorwaarden weliswaar niet ter hand gesteld of opgestuurd, maar toepassing van de algemene voorwaarden was wel overeengekomen en deze waren op internet geplaatst en via Google te vinden. De Hoge Raad vond dit niet genoeg voor toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. Volgens hem moet de gebruiker het initiatief tot bekendmaking van de algemene voorwaarden nemen en wel op zodanige wijze dat het duidelijk is welke voorwaarden van toepassing zijn en dat de wederpartij daarvan eenvoudig kennis kan nemen.

Het is voor een gebruiker van algemene voorwaarden goed zich te realiseren dat het van toepassing verklaren van de algemene voorwaarden en het plaatsen daarvan op internet niet voldoende is. Er zal meer moeten worden gedaan. Het initiatief ligt daartoe bij de gebruiker.


Maurits Richert is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied contracten.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Is het voldoende dat mijn algemene voorwaarden op internet staan en via Google te vinden zijn?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief