icon

Internet en contracteren

De opmars van internet is enorm. De meeste overeenkomsten sluiten wij tegenwoordig via de elektronische weg, zoals via marktplaats, online reisbureaus, of de kaartjesautomaat op een treinstation.

De Nederlandse wetgeving kende aanvankelijk nauwelijks bepalingen die golden voor het elektronisch contracteren.

In juli 2010 zijn het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Rechtsvordering op een aantal onderdelen (weer) gewijzigd ter verruiming van de mogelijkheden van het elektronisch contracteren.

Eerder waren al in werking getreden de Aanpassingswet elektronische handel (Stb 2004, 210) voor diensten die op afstand worden verricht via de opslag en verwerking via elektronische apparatuur, de Wet koop op afstand (Stb 2000, 617) en de Wet op elektronische handtekeningen (Stb 2003, 199).

Op 1 juli 2010 nu is de ‘Wet tot wijziging van enige bepalingen van het Wetboek van Burgerlijk Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek teneinde naast het in deze bepalingen gestelde vereiste van schriftelijkheid ook ruimte te bieden aan de ontwikkelingen op het gebied van het elektronisch verkeer (Wet van 20 februari 2010, Stb 2010, 222)’ in werking getreden. Deze wet maakt mogelijk dat vooral overeenkomsten en rechtshandelingen die volgens de wet in de schriftelijke vorm moeten worden gesloten of verricht, nu ook langs elektronisch weg tot stand mogen komen.

De belangrijkste wijzigingen bestaan er in dat een obligatoire overeenkomst die schriftelijk moet worden gesloten, ook langs elektronische weg tot stand mag komen mits aan bepaalde vereisten is voldaan (art. 6:227a BW). De onderhandse akte mag nu tevens in een elektronisch bestand worden vastgelegd (art. 156a Rv). Algemene voorwaarden die worden ter hand gesteld bij een niet-elektronische overeenkomst, mogen onder voorwaarden ook elektronisch ter hand worden gesteld (art. 6:234 lid 3 BW).

In een volgende weblog zullen wij u over deze wijzigingen nader informeren. Graag zijn wij u bij twijfel over de mogelijkheden en risico's van het elektronisch contracten met advies van dienst.


Sabine Hirdes is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied contracten.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Internet en contracteren

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief