icon

Elektronische akte als bewijs

Deze maand is een wet in werking getreden die de bewijskracht en toepassing van elektronische documenten in het rechtsverkeer verruimt.

De wijziging die de meeste mensen aangaat is de bewijskracht die vanaf nu wordt toegekend aan onderhandse elektronische akten.

Een onderhandse akte en tegenwoordig dus ook de onderhandse elektronische akte hebben als eigenschap dat het dwingende bewijskracht heeft, oftewel dat de rechter de inhoud voor waar aanneemt, tenzij één der partijen het tegendeel bewijst.

Om een onderhandse elektronische akte die dwingende bewijskracht te geven, dient de akte te zijn ondertekend, moet de akte kunnen worden opgeslagen, toegankelijk zijn voor toekomstig gebruik en ongewijzigd kunnen worden gereproduceerd. In de praktijk komt dat waarschijnlijk neer op een pdf-bestand met een elektronische handtekening. Ten slotte is de uitdrukkelijke toestemming nodig tot het gebruik van een elektronische akte van degene aan wie de akte wordt verschaft.

Een voorbeeld van een onderhandse akte is een verzekeringspolis. Vanaf nu kunnen verzekeraars de polis dus elektronisch aan de verzekerde toesturen, mits de verzekerde daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. De vereisten voor de elektronische handtekening onder een verzekeringspolis zijn specifieker geregeld dan voor andere onderhandse elektronische akten.

Met betrekking tot het ter hand stellen van algemene voorwaarden geldt nu dat ook bij een overeenkomst die niet langs de elektronische weg tot stand is gekomen, de algemene voorwaarden middels de elektronische weg ter beschikking mogen worden gesteld, mits de uitdrukkelijke toestemming van de wederpartij is verkregen.

Ten slotte mogen echtgenoten voortaan in het huwelijksvermogensrecht elkaar toestemming geven voor rechtshandelingen middels de elektronische weg.

Kortom, wat mensen al jaren deden, overeenkomsten sluiten per e-mail, kan nu op een wijze worden gedaan waarbij het elektronische document dezelfde bewijskracht toekomt als een papiertje met handtekening(en). In welke vorm, welk bestandstype, dat elektronische document en de handtekening moeten worden opgemaakt, zal de praktijk moeten uitwijzen.


Maartje Oliemans-Ouwehand is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied contracten.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Elektronische akte als bewijs

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief