icon

Code corporate governance

Ieder jaar schrijven wij 1 à 2 weblogs over bovenstaand onderwerp. Elke keer blijkt het weer de gemoederen bezig te houden. Of het nu zijn de overnameperikelen bij Stork en ABN AMRO in 2006 of de bezoldiging van bestuurders en commissarissen, waardoor corporate governance weer hoog op de agenda staat in Den Haag.

Eind vorig jaar werd de Code Tabaksblatt uit 2003 wederom aangepast ter regulering van deze excessen in de toekomst. Op 10 december 2008 is de geactualiseerde Code Coperate Governance (de nieuwe Code) bekendgemaakt. De belangrijkste aanvullingen ten opzichte van de Code Tabaksblatt uit 2003 hebben wij toen in een weblog uitvoerig beschreven.

De reden dat we nu toch nog weer eens het onderwerp aansnijden, ligt in de recente Kabinetsreactie op deze nieuwe Code. Het kabinet stelt daarin dat het diverse (wettelijke) maatregelen heeft genomen en ook verschillende maatregelen voorbereidt die tot een betere corporate governance kunnen leiden. Het kabinet meent dat de nieuwe Code geen vrijblijvende vorm van zelfregulering is, maar wettelijke verankerd dient te worden.

Deze wettelijke verankering leidt ertoe dat naleving van de nieuwe Code zal worden geregeld door wijzing van het Besluit tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag (Stb. 2004,747). In dit besluit is bepaald dat de vennootschap verantwoording aflegt over de naleving van de Code in een corporate governance verklaring die onderdeel uitmaakt van of behoort bij het jaarverslag.

Deze verklaring dient voortaan onder meer een beschrijving te bevatten van de samenstelling en het functioneren van het bestuur, de commissarissen en de aandeelhoudersvergadering alsook van de belangrijkste kenmerken van het intern controle- en risicobeheerssysteem voor zover dit het proces van de financiële verslaggeving betreft. Overigens vindt de controle op de nalevering nog steeds plaatst door middel van het stelsel van “pas toe of leg uit” (zie een eerdere weblog). Dit stelsel biedt namelijk de flexibiliteit die vennootschappen nodig hebben. Binnen het vennootschapsrecht kan op die manier ruimte worden geboden aan verschillende behoeften.

De AFM en de accountant kunnen toezicht houden op de consistentie van de corporate governance verklaring met de overige informatie uit het jaarverslag. Ook heeft de aandeelhoudersvergadering een belangrijke rol in de controle op de naleving van de nieuwe Code. De vergadering kan immers bepalen of de verantwoording, zoals over de uitleg voor een afwijking van de nieuwe Code, voldoende is.

Tot slot heeft de Commissie Frijns aanbevolen om na haar aftreden een nieuwe monitoringcommissie aan te stellen; het kabinet zal deze aanbeveling opvolgen. Er is gebleken dat het systematisch onderzoek de actualiteit en de bruikbaarheid van de Code bevordert. Alle leden van de nieuwe commissie moeten deskundig zijn op het gebied van corporate governance en onafhankelijk kunnen opereren. Tevens zullen alle stakeholders hierin vertegenwoordigd moeten zijn.

Wellicht hoort u over een half tot één jaar weer nieuwe ontwikkelingen op het gebied van corporate governance. De code is in elk geval zodanig flexibel dat hij zich gemakkelijk zal kunnen aanpassen aan eventuele toekomstige ontwikkelingen.


Stephanie Mekking is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Code corporate governance

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief