icon

Dwaling en de kilometerteller

Iedere koper van een tweedehands auto gaat er natuurlijk van uit dat de auto in een redelijke staat verkeert en dat bijvoorbeeld de kilometerteller deugt. De waarde van een auto is immers lager naar mate er meer kilometers op de teller staan. Maar wat gebeurt er nu als de koper na het tekenen van de koopovereenkomst ontdekt dat er gerommeld is met de kilometerteller?

Een recente uitspraak van de Rechtbank Alkmaar ging over dat laatste. Een koper kocht een tweedehands Volvo waarvan de kilometerstand zoals weergegeven in het register van de Nationale Auto Pas, niet overeen bleek te komen met de mededeling daaromtrent door de verkoper en de stand op de kilometerteller in de auto.

De koper vernietigde na de ontdekking daarvan de koopovereenkomst op grond van dwaling omdat de koper een bepaalde gerechtvaardigde verwachting had van de auto waaraan die niet voldeed. De koper wilde met andere woorden zijn geld terug.

De verkoper stelde zich op het standpunt dat de dwaling voor rekening van de koper diende te blijven, omdat de verkoper niet zou hebben geweten van de verkeerde meterstand. Ook had hij een passage opgenomen op de voorgedrukte overeenkomst, luidende: “Kilometerstanden kunnen niet door ons worden gegarandeerd.” Daarmee zou het risico van een verkeerde meterstand voor rekening van de koper moeten komen.

De kantonrechter ging niet mee met het verweer van de verkoper. De kantonrechter stelde dat het aantal gereden kilometers bij de verkoop van een tweedehands auto als essentieel moet worden beschouwd. Als een verkoper niet wilde instaan voor door hem expliciet genoemde essentiële kenmerken van de auto, dan had hij dat expliciet en ondubbelzinnig moeten bedingen. De vermelding van bovenstaand “exoneratiebe-ding” op een voorgedrukte overeenkomst is daartoe niet voldoende.

De auto bezat volgens de kantonrechter niet de eigenschappen die de koper op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Aannemelijk is verder dat de koper de overeenkomst bij het weten van de juiste kilometerstand niet (onder dezelfde voorwaarden) zou hebben gesloten. De koper heeft de koopovereenkomst daarom terecht vernietigd middels een buitengerechtelijke verklaring (lees: een brief aan de verkoper). De verkoper moest de koopsom terugbetalen en de koper moest de auto teruggeven nadat hij de koopsom retour heeft ontvangen. Daarnaast draaide de verkoper op voor de kosten van de procedure.

Uit bovenstaande blijkt wel dat het zowel voor de koper als de verkoper van een tweedehands auto aan te raden is om vóór het kopen dan wel de aanbieding te controleren of de kilometerstand juist is. Als een verkoper niet heeft gecontroleerd of de kilometerstand klopt, zal hij de aansprakelijkheid daarvoor expliciet en ondubbelzinnig moeten uitsluiten om enige kans op succes te hebben wanneer de koper zich beroept op dwaling.


Benjamin van Leeuwen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied contracten.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Dwaling en de kilometerteller

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief