icon

Aansprakelijkheid Implanon (3)

Op 28 juli 2006 schreven wij over de rechtbank Alkmaar die een huisarts aansprakelijk achtte voor een zwangerschap, omdat – kort gezegd – het staafje implanon niet was ingebracht, althans ondeugdelijk was ingebracht.

Het Hof Amsterdam denkt daar inmiddels anders over, op voornamelijk bewijsrechtelijke gronden. De rechtbank had aangenomen dat het staafje Implanon niet was ingebracht tijdens de behandeling van 11 april 2000. Dat oordeel heeft de rechtbank gegrond op de omstandigheid dat op 24 oktober 2000 en op 22 april 2001 bij een echoscopie het staafje niet was aangetroffen.

Dat ziet het Hof anders. Hoewel het staafje in oktober 2000 niet aanwezig was, brengt dat nog niet als vanzelfsprekend met zich mee dat het in april 2000 niet is ingebracht. Ook het feit dat ze in mei 2000 zwanger was geworden, kan niet tot die conclusie leiden omdat er een (minimale) kans bestaat dat de zwangerschap is ontstaan terwijl het staafje wel was ingebracht.

Het Hof legt dus een hogere bewijslast op de vrouw. Zelfs een minimale kans van zwangerschap, in combinatie met de bewezen afwezigheid van het staafje relatief kort na de inbreng, is niet voldoende om bewezen te achten dat het staafje niet was ingebracht. De vrouw zal nu moeten bewijzen dat de arts is tekortgeschoten in zijn verplichting om te controleren of het staafje deugdelijk was ingebracht. Een lastige opgave dus het is goed mogelijk dat de vrouw met lege handen blijft.

In de Implanon kwestie loopt nog een andere procedure bij het Hof Den Bosch. Wij beschreven de uitspraak in eerste aanleg in onze bijdrage d.d. 17 juni 2005. Inmiddels enige tijd geleden heeft het Hof Den Bosch echter de verrassende redenering van de rechtbank afgewezen. Ook volgens het Hof Den Bosch zal nader bewijs moeten worden aangebracht, zij het dat dit bewijs door deskundigen moet worden geleverd.

Het lijkt er dus op dat de gerechtshoven dezelfde insteek hebben: de geboorte van een kind behoort niet te snel als onrechtmatig te worden aangemerkt.


Jonathan Barth is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied zorg.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Aansprakelijkheid Implanon (3)

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief