icon

Clementie kartels

Het moge bekende kost zijn: kartels zijn verboden, en als de NMa erachter komt kan dit bestraft worden met boetes.

Er staat niet voor niets “als de NMa erachter komt”. Want kenmerk van een kartel is nu juist de geheimhouding die de deelnemers elkaar opleggen. Bovendien ontbeert de NMa, net als welke autoriteit ook, de (man)kracht om overal onderzoeken uit te zetten. Daarom heeft de NMa – in navolging van Europese regelgeving – een clementieregeling ingevoerd.

Op grond van de clementieregeling kunnen deelnemers aan een kartel die de boel aan de NMa “verlinken” strafkorting krijgen. Dit kan vrij ver gaan: het bedrijf dat als eerste een kartel meldt bij de NMa, terwijl de NMa nog niets wist van dit kartel, kan een volledige immuniteit van boetes krijgen. Is de melder niet de eerste of had de NMa al enig idee van het kartel, dan zijn er boeteverminderingen tussen de 10% – 100 % mogelijk. Uiteraard alles onder de voorwaarde dat het meldende bedrijf ook in de verdere procedure zijn volledige medewerking aan de NMa verleent.

De huidige clementieregeling dateert van 2002. Nu de Mededingingswet echter gewijzigd zal worden, moet ook de clementieregeling aangepast worden. Zo wordt het onder de nieuwe wet mogelijk om ook de (feitelijke) bestuurders van een onderneming te beboeten voor hun betrokkenheid bij een kartel. Voor deze natuurlijke personen zal de clementieregeling eveneens gaan gelden. Verder bevat de nieuwe regeling spelregels voor de “clementierace”. Als de ene deelnemer er lucht van krijgt dat een andere deelnemer naar de NMa gaat, wil een wedloop ontstaan om zoveel mogelijk clementie te krijgen. De NMa heeft nu vastgelegd hoe zij de volgorde van binnenkomst, in relatie tot de verstrekte informatie, zal beoordelen.

De nieuwe richtsnoeren voor de clementieregeling zijn vooralsnog in een consultatiedocument gegoten. Tot 7 september 2007 kan eenieder zijn commentaar op het ontwerp bij de NMa indienen.


Maja Bolè is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Clementie kartels

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief