Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl
 
Vennootschapsrecht en andere samenwerkingsvormen

Boete bestuurders bij overtreding Mededingingswet

In een eerdere bijdrage werd melding gemaakt van een voorstel tot wijziging van de Mededingingswet. Het voorstel beoogt "de effectiviteit en de doelmatigheid van de handhaving van de Mededingingswet te vergroten en de systematiek van deze wet zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen met de actuele Europese mededingingsregels". Dit wetsvoorstel is nu aangenomen door de Eerste Kamer.

De voornaamste nieuwe maatregel is de introductie van de mogelijkheid om bestuurders boetes op te leggen bij overtredingen van de Mededingingswet (d.w.z. aan personen die opdracht tot een overtreding hebben gegeven, of daaraan leiding hebben gegeven). Dergelijke regelgeving bestaat in de Verenigde Staten al langer, en leidt zo nu en dan tot - met veel publiciteit omgeven - veroordelingen van bestuurders.

Afgezien van de financiële aspecten, die bij vermogende bestuurders vaak ondergeschikt zijn, moet vooral de publiekelijke schande die een veroordeling met zich mee brengt, de prikkel zijn voor bestuurders om de wet te respecteren. Tevens krijgt de NMa de bevoegdheid om woningen binnen te treden, na toetsing door de rechter-commissaris.

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Eriks recente berichten

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten